Press "Enter" to skip to content

Blog Zlecenia.pl

Jak zostać oświetleniowcem?

Najlepsze przygotowanie zawodowe realizatora światła wyższe studia na kierunkach i specjalizacjach filmowych. Zarówno pod kątem stricte oświetleniowca, ale też scenografa czy pracownika technicznego. To najlepsza…