Press "Enter" to skip to content

Blog Zlecenia.pl

Jak zostać speakerem radiowym?

Zawód speakera radiowego zna każdy. Każdy, kto słucha radia od razu rozpoznaje charakterystyczny głos zapowiadający kolejne audycje, cykle reklamowe, odczytujący ważne komunikaty, prowadzący serwis informacyjny…

Jak zostać screen designerem?

Screen designer to projektant elementów graficznych lub całej szaty graficznej interfejsu aplikacji komputerowej. Może tyczyć się to poważnych biurowych zastosowań, gry komputerowej, ale też interfesju…