Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Sztygar”

Jak zostać sztygarem?

Określenie sztygar oznacza pracownika kopalni, na którym pełni się rolę kierowniczą. Jego zadaniem jest nadzór nad pracę pozostałych pracowników, w tym przede wszystkim górników. Jeśli…