Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Car Audio Monter”

Jak zostać Car Audio Monter?

W tym zawodzie zajmować się będziesz montowaniem w samochodach klientów systemów audio. Urządzeń odtwarzających muzykę, radio czy inne dźwięki oraz system głośników o różnym natężeniu…