Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Pediatra”

Jak zostać pediatrą?

Niewątpliwym wymogiem do zdobycia zawodu pediatry jest ukończenie studiów medycznych. Trwają one sześć lat i dają podstawy wiedzy na temat budowy fizycznej i chemicznej ludzkiego…