Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Agent clearingowy”

Ile zarabia agent clearingowy?

Poza kompetencjami twardymi, takimi jak wykształcenie, doświadczenie, przygotowanie zawodowe, znajomość przepisów i branży, dobry agent klarujący powinien też przejawiać pewne predyspozycje zawodowe w postaci cech…