Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Biolog”

Jak wygląda praca biologa?

Jako biolog zajmować będziesz naukowo organizmami żywymi. Ich budowa, czynnościami życiowymi, historią i procesami ich ewolucji oraz zachodzącymi między nimi zależnościami w przyrodzie. Badać możesz…

Jak zostać biologiem?

Biologia to fascynujący, ale też bardzo trudny kierunek rozwoju zawodowego. Wymaga uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych, chemicznych czy fizycznych. Specyficznego, analitycznego sposobu myślenia, dokładności, cierpliwości w…