Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Szaleciarz”

Jak zostać szaleciarzem?

To stanowisko pracy przewidziane jest wszędzie tam, gdzie organizowane są szalety publiczne. Mogą podlegać one jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom użyteczności publicznej – sklepom, firmom usługowym…