Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Biofizyk”

Jak zostać biofizykiem?

Biofizyk to naukowiec, którego zadaniem jest zbadanie fizycznych i chemicznych podstaw procesów życiowych w przyrodzie. A także wpływu czynników zewnętrznych, szczególnie jeśli chodzi o pracę…