Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Teolog”

Jak wygląda praca teologa?

Studia teologiczne zazwyczaj wybierają osoby, które z jakiegoś powodu potrzebują poszerzenia wiedzy na temat swojej wiary. Czy to z pobudek religijnych, hobbistycznych albo wręcz zawodowych?…

Jak zostać teologiem?

Pochodzące z greckiego określenie „teologia” oznacza naukę o Bogu. Samej jego postaci, istocie, próbie zrozumienia. A także całej wiary, która wokół niego się rozrasta, buduje…