Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Ekonometryk”

Jak zostać ekonometrykiem?

Zajmując się ekonometrią, Twoim zadaniem będzie analizowanie zjawisk zachodzących w ekonomii poprzez korzystanie z narzędzi matematycznych, statystycznych i informatycznych. Nie jest to prosta statystyka –…