Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Socjolog”

Jak zostać socjologiem?

Socjologia to wiekowa dziedzina nauki. Jej nazwa sięga jeszcze starożytnej greki i łaciny. Oznacza mądrość na temat zbiorowości ludzkiej. Tym właśnie też jest. Socjologia to…