Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca doradcy zawodowego?

Jednym z najczęstszych zawodowych przejawów pracy jako doradca zawodowy jest zatrudnienie się w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy. Wewnętrzna organizacja może oczywiście postawić Cię na różnych stanowiskach związanych z polityką zatrudnienia i wsparcia dla osób bezrobotnych w podległym urzędowi obszarze. To zresztą w sporej mierze zależy od zapotrzebowania kadrowego i Twoich kompetencji. Jako doradca zawodowy pracować będziesz przede wszystkim z odwiedzającymi urząd petentami. To osoby bezrobotne, które potrzebują pracy, lecz same z jakiegoś powodu nie są w stanie jej znaleźć. Twoim zdaniem jest rozmowa z nimi, rejestrowanie ich w spisie osób bezrobotnych, poznawanie ich kompetencji, walorów i potencjału zawodowego. Na tej podstawie, jako urzędnik, przeglądasz oferty pracy oraz dopasowujesz je do danych, przydzielonych Ci osób bezrobotnych. Możesz też zajmować się działem pomocy bezrobotnym w postaci organizacji płatnych staży, praktyk lub kursów zawodowych. To wymaga kontaktów z pracodawcami, nawiązywania relacji z osobą bezrobotną. Zaangażowanie popłaca – polityka większego zatrudnienia odnajduje aprobatę w ośrodkach ministerialnych, które w ten sposób hojniej dotują dany urząd.

Doradca zawodowy – inspiracja do rozwoju zawodowego

Ale doradzać w kwestiach zawodowych możesz znacznie wcześniej. Jeszcze na etapie szkoły podstawowej, a na pewno średniej. Wiele placówek oświatowych zatrudnia osobę zajmującą się inspiracją zawodową młodych ludzi. Twoimi zadaniem wtedy jest przeprowadzanie rozmów z uczniami, przedstawianiem im możliwości dalszego kształcenia po szkole lub uczenia metod znajdowania sobie pracy. Oprócz tego pracować możesz w małych grupkach lub rozmawiać zupełnie indywidualnie z danym uczniem, który zapatruje się na swoją przyszłość ambitnie. Taka praca wymaga dodatkowych uprawnień pedagogicznych i daje Ci pewne przywileje zawodu nauczyciela.

Doradca zawodowy – czy tylko młodzież i bezrobotni?

Doradztwo zawodowe absolutnie nie kończy się na znajdowaniu pierwszej pracy nastolatkom albo przyznawaniem zasiłków dla bezrobotnych. Jako taki fachowiec możesz zajmować się kreowaniem indywidualnych karier zawodowych swoich klientów lub pracować w zespołach zajmujących się polityka zatrudnienia w większych przedsiębiorstwach. Najczęściej w działach kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi (sprawdź nasz cykl artykułów Specjalista ds. kadr i płac). Takie doradztwo zawodowe przeznaczone jest dla osób, które już pracują i chciałyby się rozwijać, przebranżowić lub lepiej zarabiać. Ty, analizując ich kompetencje, potrzeby rynku, oferty pracy i pewne obiektywne możliwości instruujesz swoich klientów, jak poprawić swoją sytuacje zawodową. Informujesz o dziejących się rekrutacjach, możliwościach rozwoju poprzez kursy lub szkolenia. Oraz pomagasz napisać podanie, CV lub wniosek o dotację na własną działalność. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *