Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca pracownika socjalnego?

Zadaniem pracownika socjalnego jest sprawowanie aktywnej opieki nad osobami o problemach emocjonalnych, bytowych czy zdrowotnych. Każdy ośrodek opieki społecznej – czy to powiatowy, gminny czy miejski – opracowuje bazę takich osób czy całych rodzin. W zależności od problemu i dotykających rodzinę patologii przydzielani są różni pracownicy socjalni. Na czym polega taka pomoc?

Pracownik socjalny – obowiązki w pracy

Twoja praca nie polega jedynie na teoretycznej analizie problemu rodziny. Wyszukaniu w algorytmie sposobów przeciwdziałania, przybicie pieczątki i wysłanie wniosków do dalszych instytucji. Musisz się zaangażować. Odwiedzać te rodziny bezpośrednio u nich w domu. Rozmawiać, wysłuchać, starać się zrozumieć. Podpowiedzieć możliwe rozwiązania, starać się wpłynąć na postrzeganie problemu przez rodzinę – nie możesz jednak niczego narzucać. Dopóki rodzina nie łamie prawa, nie są krzywdzone dzieci lub inni domownicy, nie możesz działać wbrew ich woli. By pomóc rodzinie, kontaktujesz ją z ośrodkami szkoleniowymi, bankami żywności, hufcami pracy. Współpracujesz z instytucjami pomocowymi, fundacjami, przychodniami czy gabinetami lekarskimi. Oprócz tego sprawujesz monitoring nad rodzinami, które dotknięte są poważniejszymi patologiami, ludźmi chorymi, skazanymi czy uzależnionymi. Ze wszystkich swoich działań sporządzasz szczegółowe raporty.

Pracownik socjalny – nie zawsze bezpiecznie

W tej pracy jednak nie zawsze spotykasz się z życzliwością czy wdzięcznością podopiecznych. Narażony jesteś na kontakt z osobami nie tylko wulgarnymi, nietrzeźwymi czy odurzonymi. Ale też agresywnymi i zwyczajnie niebezpiecznymi. Niezadowolenie podopiecznych pojawia się, zwłaszcza gdy Twoje wizyty są rezultatem nałożonych sankcji sądowych albo realizacją postanowień o ograniczeniu praw rodzicielskich. W takich rodzinach częstą praktyką jest wizytowanie w dwie osoby albo nawet przy asyście Policji. W zamian za przeprowadzanie trudnych wywiadów środowiskowych otrzymujesz dodatek do pensji – około 250 zł. Oprócz tego czynnikiem niebezpiecznym jest kontakt z osobami zaraźliwie chorymi – na choroby zakaźne czy grzybicze.

Pracownik socjalny – warunki pracy

Twoja praca niemal każdego dnia dzieli czas miedzy obowiązki biurowe a działanie w terenie. W bardziej pracowite dni tylko rano pojawiasz się w ośrodku. Uzupełniasz sprawozdania, ogarniasz potrzebną dokumentację. O ile praca często odbywa się w godzinach pokroju 7.30 – 15.30, w biurze jesteś tylko do 9 – 10. Potem wyruszasz w teren, gdzie odwiedzasz rodziny, załatwiasz ich sprawy urzędowe czy wizytujesz objęte obserwacją osoby. O ile się wyrobisz, wracasz jeszcze popołudniem do ośrodka, gdzie przyjmujesz gości i podopiecznych.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *