Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca toromistrza?

W tej pracy zajmować będziesz się bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Nie od strony tworzenia przepisów czy norm. Ale Twoja praca polegać będzie na przeprowadzeniu nadzoru stanu technicznego torów i przyległej instalacji kolejowej. Musisz sprawdzać, w jakim stanie są tory, nasypy, podtorze i budowlane inżynieryjne. Oceniasz jakość i stan techniczny prędkościomierzy, sygnalizacji i wskaźników. To polega często na fizycznej obecności na danym odcinku torów i w sposób organoleptyczny doglądaniu spełnienia norm. Oceniasz tory także pod względem zgodności z planem budowy – tyczy się to tych nowych odcinków – oceniasz zużycie szyn czy podkładów, weryfikujesz deklarowane przez wykonawcę parametry rozjazdów, skrzyżowań i urządzeń sterujących. W tym jakość i stabilność ich zasilania i łączności ze stacją. Ze wszystkiego sporządzić musisz stosowny raport pokontrolny, w którym zawierasz informacje o zastanym stanie oraz o szeregu nieprawidłowości, ich rodzajach i stopniu. Jako toromistrz możesz też nadzorować lub uczestniczyć w zespole prac naprawczych i konserwatorskich sieci kolejowych, torów i instalacji.

Toromistrz – jak zostać?

By zostać toromistrzem, musisz uzyskać odpowiednie uprawnienia poprzez ukończenie kursu. Taki organizują szkoły policealne, ośrodki kształcenia zawodowego lub samo PKP. Następnie zdać egzamin przed komisją z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego. Ta praca to też wymóg spełniania pewnych predyspozycji – musisz mieć wiedzę i uzdolnienia techniczne, znać się na elektryce, fizyce, potrafić czytać dokumentację techniczną i plany. Do tego, jako kontroler, musisz wykazywać się spostrzegawczością, dokładnością, umiejętnościami organizacyjnymi i analitycznymi.

Toromistrz – zatrudnienie i zarobki

Tego typu prace otrzymać możesz w firmach zajmujących się naprawą i remontem sieci trakcyjnych i kolejowych. Podobnie wakaty, zwłaszcza jako kontrolera, czekać mogą na Ciebie w urzędach – np. we wspomnianym Urzędzie Dozoru Technicznego lub w samych PKP. Zarobki, wedle badań, wynoszą najczęściej w przedziale 3800 zł brutto a 5200 zł brutto. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *