Press "Enter" to skip to content

Jak zostać aktuariuszem? Praca jako aktuariusz

Przedstawicieli tego elitarnego zawodu, jakim jest aktuariusz spotkasz w wielu instytucjach finansowych, bankowych albo ubezpieczeniowych. Od efektów ich pracy zależy polityka ofertowa firmy. A także jej kondycja materialna. Z powodów regulacji prawnych aktuariusz to też zawód elitarny. Czy chciałbyś jednak dołączyć do tego grona?

Kim jest aktuariusz?

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej definiuje ten zawód jako osobę fizyczną, która wykonuje czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej lub finansowej. Oraz jest wpisana do rejestru aktuariuszy. Zatem, jak się domyślasz, jest to zawód regulowany. Musisz spełnić szereg warunków, by wykonywać taką pracę. Jaką dokładnie? Jako aktuariusz, zatrudniony będziesz w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. Tych, które oferują produkty finansowe, długoterminowe i wiążące się z ryzykiem. Tam będziesz analizował ryzyko finansowe, posługując się modelami i metodami statystycznymi. Takie firmy mają obowiązek ustawowy zatrudniać aktuariusza.

Aktuariusz – Wymagania wstępne

To praca zdecydowanie dla osób o wybitnych zdolnościach analitycznych i matematycznych. W tym kierunku też powinno iść Twoje wykształcenie. Mile widziane są wyższe studia matematyczne, analityczne, finansowe oraz związane z rachunkowością i bankowością. Możesz oprócz tego pogłębić swoją wiedzę uczestnicząc w specjalnych kursach przygotowujących do egzaminu aktuarialnego. Podczas 3 – 4 semestrów poznasz zagadnienia matematyki finansowej, rachunki prawdopodobieństwa, modeli statystycznych, zarządzania portfelem ubezpieczeniowym oraz modelowaniem aktuarialnym. Oprócz tego nie możesz być osobą karaną i zostać pozbawionym zdolności do czynności prawnych. Musisz mieszkać na terenie Polski.

Egzamin aktuarialny

Dobre wykształcenie to nadal nie wszystko. Musisz jeszcze zaliczyć pewien ważny egzamin. Odbywa się on minimum 3 razy w ciągu roku. Przeważnie wiosną, początkiem lata i jesienią. Składa się on z dziesięciu bloków tematycznych:

  1.   Matematyka finansowa;
  2.   Prawdopodobieństwo i statystyka matematyczna;
  3.   Ekonomia;
  4.   Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń;
  5.   Modelowanie;
  6.   Matematyka ubezpieczeń na życie;
  7.   Matematyka ubezpieczeń majątkowych;
  8.   Inwestycje i zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
  9.   Zarządzanie ryzykiem aktuarialnym i inne zastosowania aktuarialne;
  10.   Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe.

Tym samym czeka Cię 10 pod egzaminów. Każdy z nich trwa po odpowiednio 60 – 120 minut i całość odbywa się w ciągu 4 dni.  By zdać, musisz z każdego testu uzyskać minimum 43 % punktów. Podchodzić do egzaminu możesz nieskończoną ilość razy. Wiedz jednak, że każda próba to wydatek 350 zł.

Wpis na listę aktuariuszy

Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie licencji. Zostaniesz też wpisany na państwową listę aktuariuszy. Prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. To dość elitarne grono – liczy ono w tej chwili około 300 osób. Tym samym możesz pracować w zawodzie.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *