Press "Enter" to skip to content

Jak zostać armatorem?

Wedle artykułu siódmego polskiego kodeksu morskiego armatorem możesz nazywać siebie wtedy, gdy pod własnym imieniem uprawiasz żeglugę morską. Zarówno na pokładzie własnego jak i cudzego statku. W ten sposób można rozumieć to jako osobę fizyczną lub prawną (możesz funkcjonować jako instytucja lub firma) eksploatującą własny lub wynajęty statek. W tym celu zatrudniasz załogę, na czele z kapitanem, bierzesz odpowiedzialność cywilną za zobowiązania, które wynikają z użytkowania tego statku. Zwyczajowo Twoje zajęcie może przybrać nazwę przedsiębiorcy żeglugowego albo przedsiębiorcy okrętowego.

Armator – praca na morzu

Transport wodny to wciąż jeden z istotniejszych elementów obrotu gospodarczego. Wiele rzeczy zwyczajnie nie opłaca się przewozić inaczej, mimo że transport lądowy albo powietrzny również jest mocno rozwinięty. Wbrew pozorom, które wywarła w naszej świadomości popkultura, transport wodny jest bezpieczny i wygodny. Jednak musisz pamiętać, że to nadal żywioł pełen niebezpieczeństw. Dlatego Twój statek powinien być odpowiednio przygotowany i obsługiwany. Ewentualni kontrahenci nie powierzą swojego cennego towaru przewoźnikowi, który nie jest wiarygodny.

Armator – czym będziesz się zajmował?

Na czym zatem polega praca armatora? Cóż, wybierając to zajęcie będziesz po prostu prowadził usługową działalność gospodarczą. Owe usługi to przede wszystkim przewóz ładunków, towarów, pasażerów, ich bagaży. Oprócz tego może być to eksploatacja zasobów morskich – ryb, pozyskiwania minerałów, pierwiastków rozpuszczonych w wodzie i innych. Twoje usługi mogą być pomocne przy budowie sztucznych wysp, na przykład w celach wydobywczych. Każde rusztowanie, wieża, konstrukcje i urządzenia pływające wymagają dowozu materiałów i pracowników. Takimi rzeczami również zajmuje się Twój statek. Armatorzy mogą też świadczyć usługi pomocowe – holowanie, ratownictwo innych statków albo pilotaż.

Armator – jak rozpocząć działalność?

Przede wszystkim musisz złożyć wniosek o wpisanie statku do rejestru polskich statków. Musisz to zrobić niezwłocznie po tym jak nabędziesz taki statek albo przejmiesz pieczę na statkiem cudzym. Twoja odpowiedzialność obejmuje wszystkie szkody, które wyrządziła podmiotom trzecim Twoja załoga. Gdy dojdzie do wypadku żeglugowego, to właśnie Twoja osoba jest stroną w postępowaniu. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *