Press "Enter" to skip to content

Jak zostać nauczycielem?

Co byśmy zrobili bez nauczycieli? Dzięki tej grupie zawodowej, społeczeństwo może świadomie funkcjonować, rozwija się i osiąga sukcesy. Nauczyciele przygotowują nasze pociechy do życia oraz przekazują pozytywne postawy. Jak zostać nauczycielem?

Nauczyciel – wykształcenie zawodowe

Zasadniczo, by zostać pracownikiem naukowym w systemie oświaty, musisz mieć wyższe wykształcenie. Polityka zatrudnienia nauczycieli w szkołach publicznych pokazuje, że absolutnym minimum wydaje się być licencjat. Jakie to musi być dokładnie wykształcenie? Jak logika nakazuje – adekwatne do nauczanego przedmiotu. A zatem jako nauczyciel możesz być zatrudniony, jeśli masz wykształcenie merytoryczne pozwalające nauczać dowolnego przedmiotu szkolnego – matematyki, języków, biologii, historii czy wychowania fizycznego. Niektóre kierunki studiów wręcz w ramach swojej oferty mają specjalizacje nauczycielskie, które wprost przygotowują Cię do pracy w tym zawodzie. Na przykład historyk o takiej specjalizacji predestynowany jest do nauczania historii albo wiedzy o społeczeństwie. Polonista może uczyć języka polskiego albo wiedzy o kulturze. Aspekt wykształcenia typowego nauczyciela jest tutaj dość prosty. Nieco bardziej złożona jest kwestia wykształcenia nauczyciela przedmiotów zawodowych, lecz jemu poświęciliśmy osobne publikacje.

Nauczyciel – kurs pedagogiczny

Przygotowanie pedagogiczne to coś, co musisz mieć, żeby w ogóle aplikować do pracy jako nauczyciel. Niezależnie, czy uczyć chcesz w szkole podstawowej, liceum, technikum lub szkole branżowej. Formalnie, wedle wytycznych ONZ każda osoba przed ukończeniem 18 roku życia w mniejszym lub większym stopniu uznawana jest jako dziecko. Jak takie przygotowanie zdobyć? Jeśli jeszcze na studiach wybierzesz specjalizację nauczycielską, kurs pedagogiczny będzie jednym z elementów kształcenia. Czekać będą Cię specjalnie przygotowane i opracowane praktyki w dowolnej szkole publicznej. Będziesz musiał sam przygotować konspekt zajęć oraz odbywać typowe lekcje, podczas których będziesz obserwowany i oceniany przez przedstawiciela uczelni lub szkoły. Sam kurs to także cykl zajęć teoretycznych, traktujących o specyfice pracy z dziećmi i młodzieżą, metodologii prowadzenia zajęć oraz pewna weryfikacja Twoich własnych predyspozycji do pracy z taką grupą wiekową.

Nauczyciel – co, jeśli na studiach nie miałem kursu?

Jeśli jednak Twoje wykształcenie nie zawierało w swoim planie kursu pedagogicznego, możesz nadal go ukończyć na własną rękę. Organizują go w jako osobne zajęcia uczelnie wyższe, szkoły, urzędy pracy, instytucje naukowe i kulturalne oraz firmy szkoleniowe. Ważne, aby kurs miał zatwierdzenie MEN. Kurs opiewa na 270 godzin. Jego ukończenie sprawia, że możesz starać się o pracę nauczyciela w dowolnej szkole. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *