Press "Enter" to skip to content

Jaką pracę wykonuje gazownik?

Praca gazownika polega na montażu instalacji gazowych. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jakiekolwiek pomyłki czy usterki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Należy odpowiednio połączyć ze sobą wszystkie rury, aby instalacja gazowa była sprawna i szczelna. Najczęściej w pracy gazownika używa się przewodów miedzianych. Wiele z instalacji gazowych zostało już zmodernizowane i używane są w nich właśnie elementy miedziane. Dzięki temu gazownik ma do dyspozycji dwie metody łączenia. Pierwszą z nich jest lutowanie na twardo, a drugą za pomocą kształtek zaprasowywanych.

Modernizacja istniejącej sieci gazowej – usługi gazownika

Co może zaoferować nam gazownik, oprócz podłączenia naszej kuchenki gazowej? Możemy jeszcze skorzystać z jego usług podczas remontu lub wymiany instalacji gazowej. Pomoc gazownika będzie nieoceniona przy usuwaniu nieszczelności i kontroli kurków gazowych. Z jego usług skorzystamy również przy corocznym i okresowym sprawdzaniu szczelności instalacji gazowych. Ważne będzie również, aby gazownik pojawiał się w naszym mieszkaniu i co jakiś czas sprawdził stężenie gazu we wnękach gazomierzy. W szczególności by połączenia i stan gazomierza były prawidłowe.

Gazownik i kwalifikacje – zasadnicza szkoła zawodowa

Osoby z większą wiedzą i kwalifikacjami mogą znacznie poprawić swoją sytuację zawodową. Zdobywając dodatkowe kwalifikacje, zyskujemy nowe możliwości. Również w zawodzie gazownika jest to możliwe. Możesz zwiększyć zakres swoich usług poprzez kursy lub zdobycie tytuły technika gazownictwa. Szkolenia organizowane są zazwyczaj w przedsiębiorstwach gazowniczych i innych organizacjach branżowych. Możesz też udać się do zasadniczej szkoły zawodowej. Do wyboru jest kilka kierunków:

  • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • Technik gazownictwa
  • Technik urządzeń sanitarnych

Kwalifikacja B.23 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

Do Twoich głównych zadań będzie należeć planowanie i organizowanie prac montażowych i eksploatacyjnych związanych z siecią gazową. W pracy będziesz posługiwać się dokumentacją projektową i mapami geodezyjnymi. Dodatkowo masz możliwość montowania rurociągów stalowych i tych, z tworzyw sztucznych. W swojej pracy możesz spotkać się również z zadaniem, jakim będzie wykonywanie prac antykorozyjnych na istniejących już sieciach gazowych. Dodatkowo będziesz wykonywać próby ciśnieniowe gazociągów i przyłączy gazowych. Twoim zadaniem może się stać również: organizacja stanowiska pracy, kontrola sieci gazowej, demontaż i różne naprawy oraz rozruch sieci gazowej.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *