Press "Enter" to skip to content

Szambo jest inwestycją na lata

Szambo to nic innego jak bezodpływowy zbiornik na ścieki. Podjęcie decyzji co do rodzaju i wielkości szama wymaga chwili namysłu, bo przecież raz zainstalowawszy zbiornik pozostanie z nami na długo. Jeżeli będzie za mały, nałoży to na nas konieczność częstego zlecania wywozu nieczystości, a to uderzy po kieszeni. Warto nadmienić, że zarówno sam zakup, jak i zainstalowanie szamba nie wymagają dużego nakładu środków finansowych. Warto też pamiętać, że zanim zamontujemy zbiornik, dobrze jest zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami. Najczęstszym wyborem pozostają szamba betonowe, takie jak te oferowane przez tanie-szambo24.pl, które są niezwykle trwałe i szczelne.

RODZAJE ZBIORNIKÓW NA SZAMBO

Klient może wybierać pomiędzy zbiornikiem z plastiku i zbiornikiem z betonu. Plastik, jak wiadomo, jest lekki, nie koroduje i nie wchodzi w reakcję z gruntem. Problemem pozostaje jednak duża wrażliwość tworzywa na nacisk. Oznacza to, że grunt nad zainstalowanym szambem trzeba wzmocnić za pomocą betonowej płyty nośnej. Poważnym minusem jest też wysoka cena szamba z tworzywa, która znacznie podwyższa koszt wybudowania zbiornika szamba z betonu..

Znacznie korzystniejszym wyborem od strony finansowej, ale nie tylko, okazuje się być szambo z betonu. Ten rodzaj szamba jest stosowany od lat i ze względu na przystępną cenę, trwałość, szczelność dla wielu pozostaje pierwszym i niejako oczywistym wyborem. Szamba betonowe montuje się z gotowych prefabrykatów, a ich instalacja jest błyskawiczna. Minusem w tym wypadku pozostaje ciężar samego zbiornika, bo wiadomo jest to kolos o dużej wadze. Z tego też powodu na miejsce montowania konieczne będzie sprowadzenie dźwigu.

WYBÓR ZBIORNIKA NA SZAMBO – WIELKOŚĆ SZAMBA

Wielkość szamba zależy od ilości domowników. Zużycie wody w gospodarstwie domowym zależy od standardu wyposażenie budynku, ale szacuje się, że przeciętne dzienne zużycie wody na jedną osobę wynosi około 150 litrów. Łatwo już obliczyć, jaka pojemność szamba sprawdzi się w konkretnym przypadku. Podejmując decyzję co do wielkości, należy też wziąć pod uwagę koszt wywozu nieczystości, który z każdym rokiem idzie w górę. Z tego też względu typowym rozmiarem szamba dla gospodarstwa rodzinnego pozostaje szambo 10m3 z tanie-szambo24.pl.

OBWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Prawo mówi jasno, że budowa szamba o pojemności do 10 m3 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak dokonać zgłoszenia w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu.

ZGŁOSZENIE – JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Pismo z wnioskiem można sporządzić samemu albo skorzystać z gotowego formularza z urzędu. Aby nie zostało ono odrzucone, powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

– przedmiot zgłoszenia (szambo o określonej pojemności, na przykład szambo betonowe 10m3)
– rodzaj materiału na budowę zbiornika
– termin rozpoczęcia prac
– sposób poprowadzenia prac budowlanych

Do zgłoszenia należy dołączyć mapkę przedstawiającą usytuowanie szamba na działce, rysunek zbiornika (wystarczy przekrój przez zbiornik), oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA I SZEROKO ROZUMIANEJ KULTURY ŻYCIA

Bezwzględnym nakazem pozostaje szczelność zbiornika. Należy mieć na uwadze, że szambo nieszczelne lub celowo przedziurawione jest w stanie zanieczyścić wody gruntowe na znacznej powierzchni. Odrębną kwestią pozostaje unoszący się nad zbiornikiem przykry zapach, który jest rezultatem naturalnego procesu fermentacji i rozkładu we wnętrzu zbiornika. Można sobie z tym w łatwy sposób poradzić poprzez zastosowanie specjalnego preparatu, który przyspiesza reakcje chemiczne i neutralizuje procesy gnilne, przez co szambo przestaje wydzielać ten specyficzny i przykry zapaszek.

Wszyscy właściciele zbiorników na nieczystości powinni pamiętać, że w żadnym wypadku nie wolno wchodzić do zbiornika, nawet po jego opróżnieniu. Co roku w Polsce notuje się przypadki śmiertelnego zatrucia siarkowodorem, który jest uwalniany przez zalegający na dnie zbiornika osad. Prawo wejścia do zbiornika posiadają specjalnie w tym celu przeszkolone osoby, które dodatkowo stosują określony system zabezpieczeń.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *