Press "Enter" to skip to content

Ile możesz zarobić jako nauczyciel?

Wynagrodzenia nauczycieli są wyrażone w ściśle określonych kwotach i ustalone odgórnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dokładne wysokości stawek możesz znaleźć w odpowiednim rozporządzeniu. A wysokość zależna jest od stażu pracy, stopnia w awansie zawodowym oraz szeregu przysługujących Ci dodatków do pensji wynikających z zapisów Karty Nauczyciela. Ile zatem możesz zarobić jako nauczyciel w publicznej szkole?

Nauczyciel – kwoty zarobków

Aktualne stawki pensji zasadniczych, które są płacone nauczycielom obowiązują od 1 września 2020 roku. Rozporządzenie wskazuje kwoty brutto, a wynoszą one poszczególne wartości:

 1.   Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym:
 • nauczyciel stażysta – 2 949 zł
 • nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł
 • nauczyciel mianowany – 3 445 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 4 046 zł
 1.   Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
 • nauczyciel stażysta – 2 818 zł
 • nauczyciel kontraktowy – 2 823 zł
 • nauczyciel mianowany – 3 002 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 3 523 zł
 1.   Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałym wykształceniem, wynoszą:
 • nauczyciel stażysta – 2 800 zł
 • nauczyciel kontraktowy – 2 818 zł
 • nauczyciel mianowany – 2 841 zł
 • nauczyciel dyplomowany – 3 079 zł

Nauczyciel – pensja zasadnicza i wysokość pensum

Podane powyżej kwoty brutto tyczą się jedynie pensji zasadniczej nauczyciela na poszczególnych szczeblach zawodowych. Co ważne, te kwoty oznaczają zapłatę za wykonanie tzw. pensum. Co to takiego? To pula godzin lekcyjnych, które musisz odbyć tygodniowo, niezależnie od rodzaju przedmiotu. Pula ta wynosi 19 godzin w ciągu tygodnia. Za każdą godzinę powyżej lub poniżej Twoja pensja jest odpowiednio zwiększana, lub pomniejszana w danym miesiącu.

Nauczyciel – dodatki do pensji

Z racji szczególnego statusu zawodu nauczyciela w polskim prawodawstwie, oprócz pensji zasadniczej, przysługują Ci też pewne dodatki do pensji. A są to między innymi dodatek za wysługę lat, dodatek z racji pełnienia pracy w trudnych warunkach (tyczy się to szczególnie nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy część lekcji odbywają w warsztatach lub w terenie), dodatki funkcyjne za wychowawstwo, funkcję pedagoga szkolnego lub kierowniczą, dodatek motywacyjny (jego wysokość ustalona jest uznaniowo przez daną placówkę) albo tzw. dodatek wiejski – to dziesięcioprocentowy bonus do pensji zasadniczej z racji zatrudnienia na wsi lub w mieście liczącym do pięciu tysięcy mieszkańców. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *