Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca dziennikarza?

Zawód dziennikarza jest dość pojemny. Tym samym jego praca może przybrać różne oblicza. Możesz zajmować się bieżącymi informacjami, tematyką wąską lub ogólną, sporządzaniem tekstów, tworzeniem reportaży lub materiałów wideo. Innym razem prezentacją wiadomości, dostarczaniem informacji z odległych miejsc lub komentować wydarzenia podczas dyskusji. Klasyczne rozumienie dziennikarza to osoba, która poszukuje lub pozyskuje informacje. A następnie na ich podstawie sporządza tekst i publikuje go w gazecie lub innym ogólnodostępnym medium. Szukanie informacji, czyli tzw. research to bardzo istotny element tej pracy. Musisz wykazywać się dociekliwością i rzetelnością. Szukać potwierdzenia w alternatywnych źródłach, starać się znaleźć maksymalna ilość istotnych informacji na dany temat. Teksty mogą mieć różne formy – czysto informacyjne, felietonistyczne, krótkie i treściwe lub dłuższe i wyczerpujące. Nieco inaczej pisze się artykuł w gazecie, wpis na tematycznego bloga albo krótki tweet na twitterze. Ważne, aby pisać w sposób zrozumiały, poprawny, interesujący i coraz częściej zgodne z zasadami SEO i marketingu internetowego.  

Dziennikarz – specjalizacje zawodowe

W ramach pracy dziennikarza występuje kilka specjalizacji, pod względem wykonywanych czynności. Przykładowo reporter odwiedza miejsce zdarzenia, relacjonuje je bezpośrednio oraz dostarcza najświeższych informacji. Newsman odpowiedzialny jest za zbieranie, redagowanie i publikowanie nowinek (niekiedy także dementowanie i aktualizowanie). Korespondent to osoba delegowana czasowo lub na stałe w oddalony od redakcji region, lub nawet zagranicę. Pracuje niemal wyłącznie zdalnie i dostarcza informacji lokalnych. Prezenterzy to dziennikarze telewizyjni lub radiowi, którzy zajmują się referowaniem informacji. Muszą wykazywać się świetną dykcją i elokwencją. Podobnie jak komentatorzy, którzy występują w debatach i programach publicystyczni. Podział nie jest ścisły. Możesz wykonywać w swojej pracy kilka rodzajów dziennikarstwa równolegle. Ważne, aby przestrzegać pewnych kluczowych zasad.

Dziennikarz – etyka zawodowa

Zawód dziennikarza postrzegany jest jako wyjątkowy. Efekty jego pracy mają wymierne przełożenie na jakość działania państwa, poinformowanie społeczne oraz promowanie pewnych postaw i wartości. Stąd bardzo istotne jest przestrzeganie zasad etyki dziennikarskiej. Na czym ona polega? W swojej pracy musisz być rzetelny i uczciwy – musisz wskazywać źródło informacji, której sam nie pozyskałeś. Nie możesz dopuszczać się plagiatów. Twoje informacje muszą przekazywać prawdę lub przynajmniej musisz wyczerpać wszystkie legalne możliwości jej ustalenia. Czy dziennikarz musi być obiektywny? Masz prawo mieć własne poglądy i je wygłaszać. Istotną profesjonalizmu dziennikarskiego jest oddzielenie informacji od komentarza na temat tej informacji. Nie możesz przedstawiać własnych opinii czy interpretacji jako fakty. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *