Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca rewizora kolejowego?

W tej pracy Twoim głównym zadaniem jest przeprowadzanie anonimowych kontroli pracowników taboru kolejowego oraz stanu technicznego pojazdów. Kontrole mogą mieć charakter systemowy i regularny albo doraźny. Kontrolujesz kilka rodzajów spraw:

  • przestrzegania procedur – zwracasz uwagę na to jak zorganizowana jest podróż, czy konduktorzy i pracownicy obsługi stosuja odpowiednie uniformy, czy mają legitymacje, czy bilety, dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do zniżek są prawidłowo weryfikowane. Zapamiętujesz, czy zachowywane są zasady bezpieczeństwa (przykładowo, czy nie są ignorowane niedomykające się drzwi lub okno). A także tego, czy nie są umieszczane niedozwolone treści reklamowe lub agitujące,
  • jakość obsługi pasażerów – udając zwykłego pasażera, zwracasz uwagę na to, w jaki sposób odnoszą się do Ciebie konduktorzy i inni pracownicy obsługi. Czy są pomocni, udzielają zrozumiałych informacji oraz czy informują pasażerów o momencie odjazdów i postojów,
  • stan techniczny pojazdów – zwracasz uwagę na to, czy nie są rażąco naruszane procedury bezpieczeństwa, czy tabor działa i jeździ prawidłowo i terminowo. Tyczy się to także wnętrza wagonów – zachowywania czystości, działających lamp, urządzeń,
  • prawidłowość dokumentacji – masz prawo do wglądu (już po ujawnieniu siebie) – do dokumentacji przejazdowej osób, zwierząt i przedmiotów, oznakowania pracowników, dokumentów tożsamości pasażerów oraz prawidłowości wydawania biletów.

Rewizor kolejowy – anonimowy kontroler

Anonimowość jest bardzo istotnym elementem tej pracy. Dyrekcja Okręgowa PKP stara się dobierać tak kursy, aby konduktorzy i maszyniści po prostu Cię nie rozpoznali. W ten sposób możesz dość swobodnie zachowywać się i obserwować rzeczywistą pracę pracowników pociągu. Oczywiście, musisz też samodzielnie zadbać o swoją anonimowość – nie rzucać się w oczy, używać zwykłych ubrań i obserwować bardzo dyskretnie. Nie możesz zadawać zbyt szczegółowych czy oczywistych pytań – przynajmniej do momentu ujawnienia się.

Rewizor kolejowy – teren działania

Formalnie, pracować możesz na terenie całego kraju, w całości sieci kolejowej. Możesz zostać skierowany do skontrolowania każdej linii i każdego kursu. Praktyka jednak jest poprzestawaniu na sieci pod jurysdykcją dyrekcji macierzystej. Dzieje się tak w około 70 % przypadków. Pracujesz bezpośrednio w pociągu i na dworcach kolejowych. Samodzielnie kupujesz bilet, wsiadasz do wagonu i spędzasz czas w podróży. W razie zauważenia rażących nieprawidłowości np. w kwestii sprawdzania biletów, masz prawo zareagować i wystawić mandat. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *