Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca specjalisty ds. analizy kredytowej?

Podstawowym Twoim zadaniem jest obsługiwanie klientów zainteresowanych kredytem. Każdego obsługujesz z osobna, przygotowujesz dla niego wzory wniosków oraz umów. Na podstawie przyjętych odgórnie przez bank kryteriów, musisz zweryfikować czy dany klient zwyczajnie nadaje się do udzielenia mu kredytu. Nadaje z punktu widzenia banku. Musisz ocenić potencjalne ryzyko lub korzyści z danego konkretnego kredytu.

Specjalista ds. analizy kredytowej – obowiązki zawodowe

Analizy opierasz na zdolnościach kredytowych klientach, otoczeniu gospodarczym, przewidywanych zmianach w prawie lub innych potencjalnych zagrożeniach, lub szansach. Całość swoich wniosków sporządzasz w formie raportu, który następnie przedstawiasz komitetowi kredytowemu i z nim się konsultujesz. Do pewnego stopnia masz autonomię w kreowaniu oferty dla klienta. Możesz zdecydować o odmiennym harmonogramie rat czy wysokości tych rat. Rozliczany jesteś z wyników – kredyty, które przynoszą bankowi straty są Ci zapamiętywane i w dużych ilościach skutkują rozwiązaniem współpracy. Praca specjalisty ds. analizy kredytowej to typowy biurowy kawałek chleba. Przeważnie w ustawowych godzinach pracy.

Specjalista ds. analizy kredytowej – predyspozycje zawodowe

Praca w bankowości, a szczególności w biurze analizy kredytowej, wymaga specyficznego rodzaju pracowników. Takich, którzy potrafią szybko, logicznie i analitycznie myśleć. Weryfikacja wniosków kredytowych to nie tylko prosta check-lista. To także ocenianie potencjałów – przykładowo tego, czy dana wysokość zarobków rokuje na wypłacalność kredytobiorcy. Czy jego zatrudnienie jest względnie stabilne. Oraz czy czynniki gospodarcze pozwalają sądzić, że deklarowany dochód jest wystarczający. Oprócz tego musisz być osobą, która pogodzi interes kredytobiorcy oraz samego banku. Kredyt, jeśli jest przyznany odpowiedniej osobie i na odpowiednich warunkach opłaca się obu stronom. To także praca z klientami – musisz więc być osobą asertywną, o wysokiej kulturze osobistej, dobrze przygotowaną i odporną na stres. A przy tym komunikatywną, dbającą o aparycję i zwyczajnie potrafiącą obsługiwać klientów.

Specjalista ds. analizy kredytowej – praca w Departamencie Analiz Kredytowych

Praca w Departamencie Analiz Kredytowych wiąże się z wyższym szczeblem zarządzania bankiem. To centralna komórka, której zadaniem jest współpraca z resztą oddziałów regionalnych. Oraz udzielanie kredytów i analiza ryzyka kredytowego wobec większych podmiotów i na znacznie większe kwoty.

Specjalista ds. analizy kredytowej – ile możesz zarobić?

Zarobki w tej pracy są całkiem niezłe na tle reszty gospodarki. Sektor bankowy jako całość należy do tych lepiej nagradzanych. Na stanowisku analizy kredytowej pensje zaczynają się od około 3000 zł netto. Doświadczenie, czas pracy i awans mogą sprawić, że zarabiać będziesz nawet 5000 – 8000 zł netto. Wiele zależy od polityki kadrowej i płacowej danego banku.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *