Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca strzałowego?

Twoim głównym zadaniem w kopalni jest wykonywanie tzw. robót strzałowych. W skrócie chodzi o umiejscowienie materiałów wybuchowych w naturalnych lub przygotowanych wcześniej otworach w bryłach pozyskiwanego surowca – najczęściej węgla kamiennego. Przez wybuch, bryła kruszeje i rozpada się na mniejsze kawałki, które znacznie łatwiej można wydobyć na powierzchnię. Oczywiście najpierw musisz dokonać dokładnych oględzin planowanego do przeprowadzenia wybuchu obszaru. Następnie, dobierając odpowiednie materiały wybuchowe, tworzysz np. wiertarką otwory, w który je umiejscawiasz i zatykasz gliną. Musisz wcześniej cały obszar zabezpieczyć, stworzyć prowizoryczny posterunek. Oraz zadbać o logistykę – oddalenie wszystkich innych górników. Materiały wybuchowe łączysz linią strzałową uwieńczoną zapalarką. Umiejscowienie materiałów jest bardzo istotne i musi odbywać się zgodnie z przyjętymi normami. Zajmujesz się też pracami porządkowymi miejsce wybuchu, przenoszeniem kabli zasilających, węży pneumatycznych. Ze wszystkich wybuchów sporządzasz wpis w książce strzałowej.

Strzałowy – warunki pracy

Warunki pracy strzałowego są zbieżne z tymi, jakich doświadcza szeregowy górnik. Praca w kopalni wiąże się z długimi godzinami przebywanymi wiele metrów pod ziemią, gdzie panują odmienne temperatury oraz jest utrudniony dostęp powietrza. Jedyne światło to sztuczne, wokół unosi się pył i każdego dnia istnieje pewne ryzyko wybuchu lub zawalenia się części bryły surowca. W tej pracy bardzo dużo się dźwiga i przenosi. Praca odbywa się w standardowej ilości godzin, choć systemie zmianowym, także w weekendy. Jako strzałowy masz też do czynienia w pracy z materiałami wybuchowymi – . A to z kolei powoduje kolejne potencjalnie niebezpieczne sytuacje w miejscu pracy.

Strzałowy – ryzyko zawodowe

Poza podstawowym ryzykiem zawodowym, jakie jest wpisane w pracę górnika, Twoje jest nawet większe. Samo korzystanie z materiałów wybuchowych wymaga ogromnej ostrożności i przestrzegania procedur. Są one stosowane do wysadzania dużych brył np. węgla, stąd nietrudno sobie wyobrazić, co może się stać jeśli wybuchnie on za wcześnie i za blisko Ciebie. Urazy może powodować fala uderzeniowa, a huk  – zwłaszcza w wąskich korytarzach może skutecznie uszkodzić Twój słuch. Materiały wybuchowe nie są same w sobie też obojętne dla Twojego zdrowia – kontakt z nitrogliceryną czy trinitrotoluenem jest potencjalnie szkodliwy dla skóry, gazy strzałowe uszkadzają spojówki a opary po eksplozji drażnią układ oddechowy. Pewnym ryzykiem może być też kontakt z odchodami pozostawionymi przez nietoperze – mogą być źródłem groźnych chorób zakaźnych. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *