Press "Enter" to skip to content

Jak zostać kontrolerem jakości? Pracuj jako kontroler jakości

Chcąc dobrze skontrolować, czy jakość produktu lub usługi jest wystarczająca musisz być znawcą w danej materii. Dlatego pracując jako kontroler jakości istotne jest tutaj wykształcenie wyższe. Ogólne lub kierunkowe. Wszystko zależy od danego pracodawcy – możesz być wewnętrznym kontrolerem, wtedy specjalizacja jest bardzo wąska. Lub kontrolerem, który sprawdza zgodność z normą. Jeśli myślisz o takiej pracy w przyszłości, dobrym wyborem będzie wybór studiów na kierunku zarządzanie jakością. Jednak – w zależności od branży – dobrym podglebiem zawodowym będą też kierunki lub specjalizacje inżynieria materiałowa, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienia, inżynieria budowlana, inżynieria komunikacyjna, bądź procesowa i zarządzania. Także w ramach tych kierunków możesz wybierać specjalizacje. Przykłady można mnożyć – materiały polimerowe, nowoczesne techniki pomiarowe. W niektórych branżach do skutecznego kontrolowania jakością potrzebne będzie przygotowanie przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, informatyczne, a niekiedy też społeczne i psychologiczne.

Kontroler jakości – Predyspozycje zawodowe

To bardzo specyficzna praca, która wymaga, abyś był osobą drobiazgową i dokładną. Musisz potrafić szybko analizować, porównywać dane oraz oceniać stopień spełnienia norm lub warunków produkcyjnych. Niekiedy produkty będziesz testował laboratoryjnie, a niekiedy organoleptycznie. Istotne więc są wyostrzone zmysły wzroku, słuchu, węchu oraz dotyku. Musisz także być odporny na stres, potrafić pracować pod presją czasu. Wskazana jest łatwość szybkiego przygotowania merytorycznego, gdy branża lub zestaw produktów nagle się zmieni. Dobrze też, jeśli masz określone zdolności interpersonalne – musisz być stanowczy i asertywny. Nie możesz dawać się oszukiwać, a jednocześnie na chłodno i bez emocji oceniać produkty zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe wymagania wobec kontrolera jakości mogą się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia i branży, którą się bierze na warsztat. Na pewno pracodawcy zwracają uwagę na wykształcenie, znajomość prawa i norm oraz języków obcych.

Kontroler jakości – Rozwój zawodowy

Jeśli już uda Ci się znaleźć pracę w zawodzie kontrolera jakości, nie możesz spocząć na laurach. Gospodarka, rynek, metody produkcji i wymogi jakościowe się zmieniają. Pojawiają się nowe rozwiązania, których skuteczność i bezpieczeństwo dla konsumentów trzeba  dopiero zbadać. Dlatego ważne, abyś stale się rozwijał poprzez poszerzanie wiedzy. I zwyczajnie orientował się w zmieniających się trendach. Wskazane jest śledzenie prasy i publikacji naukowych oraz branżowych. Sympozja i szkolenia dotyczące nowych patentów i norm również powinny Cię interesować.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *