Press "Enter" to skip to content

Jak zostać nauczycielem przedmiotów zawodowych?

By pracować jako nauczyciel przedmiotów zawodowych również, podobnie jak regularny nauczyciel, mieć przygotowanie pedagogiczne i przejść odpowiednie szkolenie do pracy z młodzieżą. Różnicą jest jednak to, że nie wystarczy zwyczajowy kurs pedagogiczny, jaki przechodzą inni nauczyciele. Specyfika wykładania Twoich przedmiotów nieco się różni. Są bardziej specjalistyczne, wymagającej przekazywania nieco trudniejszej wiedzy. Stawia większy nacisk na zajęcia praktyczne lub manualne. Oprócz tego efektem Twojego nauczania powinno być wzorowe przygotowanie młodzieży z technikum lub szkoły branżowej do egzaminów zawodowych i czeladniczych. Tuż po nich młodzi ludzie mają prawo iść do pracy i włączać się w gospodarkę. Dlatego przygotowanie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych zorganizowano nieco odmiennie.  

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – kwalifikacje pedagogiczne

W miejsce tradycyjnego kursu pedagogicznego dla nauczycieli, musisz zaliczyć studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku „Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu”. To składający się z 390 godzin zdjęć teoretycznych i 150 godzin praktyk cykl rozkładający się na trzy semestry. Studia te przygotowują Cię do pracy z młodzieżą oraz uczą, w jaki sposób przekazywać specjalistyczną wiedzę zawodową. Jeśli już jesteś czynnym zawodowo nauczycielem i po prostu chciałbyś nieco poszerzyć kompetencje o nauczanie przedmiotów stricte zawodowych, istnieje pewna możliwość zwolnienia Ciebie wtedy z praktyk. Te z kolei polegają na odbywaniu regularnych zajęć lekcyjnych z młodzieżą. Twoje poczynania są obserwowane i oceniane przez przedstawiciela uczelni i szkoły. Zaliczenie studiów podyplomowych kończy się egzaminem i otrzymaniem specjalnego świadectwa. Taki dokument uprawnia Cię do starań o posadę nauczyciela przedmiotu zawodowego w technikum lub szkole branżowej. 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – wykształcenie zawodowe

Oczywiście bazą Twoich kompetencji do nauczania przedmiotów zawodowych jest wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie zawodowej. Jakie mogą one być? Bardzo rozmaite W programach nauczania poszczególnych zawodów potrzebni są specjaliści od spraw technicznych, mechanicznych, elektrycznych, chemicznych, informatycznych, handlowych, spożywczych czy społecznych. Czy wymagane jest wyższe wykształcenie? Najczęściej tak, choć niektóre szkoły zadowolą się uznanym i doświadczonym specjalistą, z formalnie jedynie wykształceniem zawodowym lub średnim. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *