Press "Enter" to skip to content

Jak zostać politologiem? Zdobądź wykształcenie i pracuj w zawodzie jako politolog

Kim jest politolog i jak nim zostać? Politologia to nauka o polityce o charakterze teoretycznym. Będąc przedstawicielem tego zawodu zajmować będziesz się analizą polityczną – zjawisk i procesów. To taka praca, podczas której wnikliwe obserwujesz wydarzenia polityczne w danym kraju lub za granicą. A następnie w oparciu o swoją wiedzę i znane Ci mechanizmy polityczne, usiłujesz przewidywać dalszy rozwój wypadków oraz tłumaczyć motywacje poszczególnych polityków. To także praca, która wymaga stałego rozwijania się. Istotne jest ciągłe poszerzanie wiedzy o kolejnych autorów i autorytety politologiczne. Do tego dbanie o swoje zdolności retoryczne i sztukę prowadzenia dyskusji.

Politolog – Wykształcenie zawodowe

Podstawową formą zdobycia tego zawodu jest ukończenie odpowiednich studiów wyższych. Politologia jest dość często spotykana w ofertach polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Przeważnie są to podzielone na trzyletni szczebel licencjacki oraz kolejny dwuletni dający tytuł magistra. Podczas zajęć poruszane będą zagadnienia związane z typologią ustrojów i systemów politycznych, myśli politycznych, form modeli gospodarczych. Nie zabraknie sporej ilości wiedzy historycznej – w tym tej polskiej jak i klasycznej antycznej, filozoficznej, z teorii polityki, administracji publicznej, historii doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych. Oprócz tego dość istotnym segmentem wiedzy są przedmioty dotyczące technologii politycznej, marketingu politycznego, form legalnej walki o władzę, komunikacji społecznej, teorii organizacji i zarządzania oraz systemów władzy lokalnej.

Politolog – Przedmioty dodatkowe

Studia politologiczne to także szereg zagadnień dodatkowych. Poznasz podstawy socjologii, psychologii, integracji europejskiej, profilaktyki  resocjalizacji społecznej, a także współpracy transgranicznej. Takie dość kompleksowe przygotowanie czyni z Ciebie wyposażonego w wiedzę analityka politycznego i przyszłego politologa.

Politolog – Możliwości zatrudnienia

Praktyka pokazuje, że stosunkowo niewielki procent zawodowych politologów zajmuje się aktywnie polityką. W znaczeniu takim, iż bierze udział w wyborach, zasiada w ciałach politycznych lub angażuje się po jakiejś ze stron sporu. Znacznie częściej absolwenci politologii zajmują się analizą, która ma miejsce w mediach, prasie lub w pracy akademickiej. Wykształcenie politologiczne jest też dobrym przygotowaniem do pracy w administracji w ramach niepartyjnej służby cywilnej. Zarówno tej rządowej jak i samorządowej. Dlatego często politolodzy znajdują zatrudnienie w kancelariach Sejmu, Senatu, Premiera lub Prezydenta RP. Wiedza politologiczna przyda się też w agencjach reklamowych i marketingowych, które pracują dla polityków na przykład na potrzeby opracowania skutecznej kampanii wyborczej.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *