Press "Enter" to skip to content

Jak zostać pracownikiem ds. wprowadzania danych?

Nazwa tego stanowiska pracy może się różnie nazywać. Pracownik ds. wprowadzania danych, administrator danych, operator wprowadzania danych czy wręcz… wprowadzacz. Niezależnie od tego, Twoim głównym zadaniem w tej pracy jest wpisywanie rozmaitego rodzaju danych do systemu komputerowego. Mogą być proste, bardziej złożone, wymagające interpretacji czy przetwarzania. To praca biurowa, niekiedy urzędowa, stabilna i dość żmudna. Niekiedy też obarczająca pracownika odpowiedzialnością. Choć bywa, że niewymagająca specjalnego myślenia. Gdzie i jak można taka prace dostać? I ile na niej zarobić?

Pracownik ds. wprowadzania danych – gdzie szukać zatrudnienia?

Tego typu pracę znaleźć możesz w bardzo różnych podmiotach. Przede wszystkim takich, które do swojej działalności potrzebują gromadzić i przetwarzać dużą i stale rosnącą ilość danych. Administracja państwowa, urzędy samorządowe, firmy produkcyjne, usługowe, handlowe, sklepy internetowe, centra badawcze. We wszystkich tych miejscach może trafić się wakat na „wprowadzacza”. Praca oczywiście wiązać też może się z innymi obowiązkami niż proste wprowadzanie danych do komputera.  

Pracownik ds. wprowadzania danych – predyspozycje

Choć taka praca może wydawać się prosta i bezproblemowa, stawia jednak pewne wymagania. Dane muszą być wpisywane dokładnie, precyzyjnie i poprawnie. Musisz być osobą skrupulatną, cierpliwą, zdolną do potężnej koncentracji i świetnie organizującą swój czas. Oprócz tego taka praca obciążą narząd wzroku i układ krążenia poprzez wiele godzin wpatrywania się w ekran i siedzący tryb.

Pracownik ds. wprowadzania danych – wymagania do takiej pracy

Czy taka praca wymaga jakichś szczególnych kwalifikacji? Okazuje się, że niekiedy tak. Niektóre rodzaje danych muszą być odpowiednio przetwarzane i interpretowane. To wymaga kompetencji naukowych, technicznych, prawnych czy administracyjnych. Innym razem dane muszą być wprowadzane zgodne z zaleceniami ochronnych danych osobowych – pracodawca może oczekiwać ukończenia specjalnego kursu w tym względzie. Praca w administracji państwowej czy w samorządzie z kolei to szereg wymogów dotyczących urzędnika państwowego. Piszemy o tym w innych artykułach.

Pracownik ds. wprowadzania danych – ile możesz zarobić?

Zarobki oczywiście zależą od konkretnego miejsca, w którym pracujesz, wymiaru czasu pracy i tego, czy i jakie masz jeszcze obowiązki poza mozolnym wprowadzaniem danych. Na ogół w takiej pracy zarobić możesz około 3500 zł brutto. Najczęściej przewijające się pensje mieszczą się w przedziale 2900 zł brutto a 4250 zł brutto. Takie dane donosi ogólnopolskie badanie wynagrodzeń. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *