Press "Enter" to skip to content

Jak zostać tłumaczem języka migowego?

Tak naprawdę nie ma jednego języka migowego. Nie zauważysz tego od razu, gdyż dla osoby niewtajemniczonej będzie to bardzo podobne wykonywanie gestów. Języki migowe potrafią też delikatnie różnić się w zależności od kraju. Centrum Edukacji Języka Migowego wyróżnia dwa główne typy polskiego migowego:

  • polski system migowy (PJM) – to typ języka, który prawie w ogóle nie wymaga używania mowy. Mimo stosowania wyłącznie gestów oddaje polskie słownictwo, gramatykę i szyk zdania.
  • system językowy migowy (SJM) – ten typ migowego również posiada polską strukturę gramatyczną i słownikową, jednak używany jest zawsze z językiem mówionym.

By być dobrym tłumaczem języka migowego, warto poznać oba.

Tłumacz języka migowego – wymagania

Uczyć języka migowego możesz się już od młodszych lat, lecz wedle wytycznych rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, by pracować w ten sposób profesjonalnie, musisz ukończyć 21 lat, posiadać certyfikat T2. Albo zostać utytułowanym ekspertem przez Polski Związek Głuchych. Oprócz tego musisz polskim obywatelem, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i publicznych oraz nie możesz być podmiotem postępowania w sprawie karnej czy o ubezwłasnowolnienie.

Tłumacz języka migowego – kurs języka migowego

Jak zatem zostać certyfikowanym tłumaczem języka migowego? Zasady ustala zarząd główny Polskiego Związku Głuchych. Kursy i egzaminy organizowane są dwa razy do roku. Wedle procedur funkcjonujących od 2014 roku w drodze kursów i egzaminów zdobyć możesz trzy rodzaje certyfikatów:

  1.   Certyfikat T1 – do jego uzyskania musisz mieć dowolne wykształcenie średnie, ukończyć podstawowy kurs języka migowego oraz wykazać znajomość 750 znaków migowych. Certyfikat ten świadczy o podstawowym opanowaniu języka migowego, jego prawidłowym rozumieniu, komunikowaniu się i tłumaczeniu podstaw. Na egzaminie sprawdzana jest też tzw. etyka tłumacza.
  2.   Certyfikat T2 – ten certyfikat – jak wspomnieliśmy – jest wymagany do pracy jako profesjonalny tłumacz języka migowego (w tym przysięgły). Przyznawany jest osobom, które potrafią nim posługiwać się w sposób biegły. Zarówno pod kątem słownictwa, komunikacji, tłumaczenia oraz wiedzy na temat niepełnosprawności, jaką jest utrata słuchu. Nie otrzymasz go zbyt szybko – musisz najpierw minimum trzy lata być w posiadaniu T1, ukończyć przynajmniej policealne studium języka migowego i osiągnąć tytuł licencjata.
  3.   Certyfikat N – czym różni się ten certyfikat od innych? Przyznawany jest osobom, którym język migowy służy wyłącznie do komunikacji z osobą głuchoniemą – np. jako pomoc w sprawach urzędowych. Musisz mieć minimum średnie wykształcenie i biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.  

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *