Press "Enter" to skip to content

Komornik – jak wygląda praca?

Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób pracuje komornik? Jakie są dokładnie jego uprawnienia? Faktem jest, że jeśli jesteś zadłużony, ma prawo odebrać należności i to w dotkliwy sposób. Nie może jednak zabrać wszystkiego.

Czym zajmuje się komornik?

Jest to osoba, która współpracując z sądem rejonowym, po prostu egzekwuje należności dłużnika lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Piszemy o tym szerzej w artykule Komornik – jak zostać? Taki funkcjonariusz działa na podstawie prawa i w jego granicach. Nie ustala wysokości długu – to wyznacza sąd, lecz jedynie go egzekwuje. Niemniej jako komornik masz dostęp do danych instytucji państwowych takich jak ZUS, GUS albo Urzędu Gminy. Masz prawo ustalić rozmiar i wymiar majątku dłużnika oraz sposób jego egzekucji.

Komornik – uprawnienia

Komornik sądowy działa na polecenie sądu, który to z kolei podpiera się wnioskiem wierzyciela. Taka procedura jest nieco dłuższa i bardziej sformalizowana niż wynajęcie firmy windykatorskiej. Ale znacznie pewniejsza i solidniejsza prawnie. Jako komornik możesz realizować orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia zarówno pieniężne, jak i niepieniężne. Masz prawo zabezpieczać spadek, a także dokonać pełnego spisu inwentarza danego domostwa lub firmy. Zawiadomienia sądowe i pisma procesowe możesz dostarczać osobiście. W ramach prawa masz pewną autonomię dotyczącą tego, co możesz konkretnie zająć. Jednak wartość i wysokość nie może przekraczać postanowienia sądowego. Lub innych tytułów wykonawczych, lub egzekucyjnych ustalonych przez sąd. Jeżeli do uzyskania należnej kwoty potrzebna jest licytacja majątku dłużnika, masz prawo taki proceder nadzorować.

Co masz prawo zająć?

Dość dużo. Masz prawo zająć pieniądze, które pochodzą z wynagrodzenia za pracę. I to możesz zabrać całkiem sporo, bo aż 60% jeśli dług jest efektem niepłacenia alimentów. Oraz 50% gdy dług ma inną przyczynę. Musisz jednak zostawić dłużnikowi równowartość minimalnego wynagrodzenia. Podobnie ma się ze sprawa z emeryturą. Z kolei możesz zająć nawet całe wynagrodzenie za wykonywanie umów cywilnoprawnych – o dzieło i zlecenie. Podobnie masz prawo przejąć należności z konta bankowego, ruchomości i nieruchomości. Nawet jeśli dłużnik jest ich tylko współwłaścicielem. Możesz zająć sprzęt AGD, RTV, cenne dzieła sztuki oraz przedmioty szlachetne.

Czego nie możesz zająć?

Są pewne rzeczy, których nie możesz naruszyć. Spod egzekucji sądowej (a więc Twojej interwencji) wyłączone są pewne świadczenia. Należą do nich wypłaty programu Rodzina 500+, zasiłki pielęgnacyjne, renty, alimenty (te, które otrzymuje dłużnik), zasiłki rodzicielskie i socjalne. Nie masz prawa też odebrać dłużników rzeczy osobistych i potrzebnych do normalnego życia. Wyłączone są ubrania, pościel, narzędzia potrzebne do pracy lub zdobycia wykształcenia. Nie możesz też pozbawić przedmiotów umożliwiającym funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Do tego nie masz prawa odebrać leków, żywności lub dostępu do wody.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *