Press "Enter" to skip to content

Krawiec – jak zostać i rozwój zawodowy

Tak zwane ginące zawody ostatnimi laty odzyskują drugie życie. Należy do nich także zasłużony, poczciwy krawiec. Wprawdzie sklepy odzieżowe biją rekordy sprzedaży. Jednak niekoniecznie chcesz wymieniać cały ciuch, gdy tylko wymaga drobnego zacerowania. Nie zawsze sam to do końca potrafisz zrobić. W nie tylko takich sytuacjach przydadzą się usługi profesjonalnego krawca. A może sam chciałbyś takim zostać? Sprawdź, jak można to zrobić.

Krawiec — Edukacja zawodowa

Jak w przypadku wielu praktycznych profesji podstawą jest odpowiednia szkoła średnia. Zarówno zawodowa, jak i technikum odzieżowe. Obok przedmiotów ogólnokształcących znanych z liceum, uczy też zagadnień związanych z materiałoznawstwem. Dodatkowo modelowaniem, technologią, projektowaniem i rysunkiem. Dowiesz się też o konstrukcji odzieży, stylizacji i projektowaniu tejże przedsiębiorczości oraz podstaw zachowywania zasad BHP. W przypadku szkoły zawodowej przez kilka dni w tygodniu czas spędzać będziesz na regularnej pracy pod okiem zawodowego krawca. W jego warsztacie poznasz tajniki zawodu oraz będziesz je praktycznie realizował. Według ustawy przysługuje Ci za to nawet kilkuset złotowe honorarium. W technikum odzieżowym również mają miejsce obowiązkowe praktyki. Te jednak trwają kilka tygodniu i są epizodem w kilkuletnim cyklu edukacji zawodowej. W przypadku obu typów szkół edukacja wieńczona jest egzaminem zawodowym. Jego zaliczenie skutkuje prawem do tytułowania się zawodowym krawcem. Technikum dodatkowo daje maturę. Jest przepustką do dalszej edukacji zawodowej, na przykład na kierunku projektant mody.

Krawiec – podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Tuż po ukończeniu szkoły średniej Twój pozostajesz na etapie rzemieślnika. To uprawnia do pojęcia pracy, ale rozwój zawodowy to nie tylko domena ludzi nauki lub świata korpo. Także krawiec może podnosisz swój status zawodowy, uzyskując odpowiednio tytułu czeladnika i mistrza. Oba typy egzaminów organizowane są przez Izby Rzemieślnicze. Ich zaliczenie jest świadectwem wyższych kwalifikacji, doświadczenia i stanowi zachętę dla klienta. Lepszy tytuł zawodowy sugeruje wyższa jakość usług krawieckich.

Krawiec — Egzamin czeladniczy

Warunki do przystąpienia do takiego egzaminu to oczywiście ukończenie nauki pod okiem rzemieślnika. Udokumentujesz to świadectwem ukończenia szkoły (gimnazjum, szkoły zawodowej, policealnej) lub odpowiednich kursów zawodowych. Wymagana jest też przynajmniej trzyletnia praktyka pod okiem rzemieślnika. Egzamin ma formę praktyczną i teoretyczną, a zgłaszać na niego należy się do odpowiedniej Izby Rzemieślniczej z kopią świadectw, fotografią i świadectwem uiszczonej opłaty egzaminacyjnej.

Krawiec — Tytuł mistrza i egzamin

Egzamin uprawniający do tytułowania się mistrzem krawiectwa ma nieco szersze wymogi. Kandydat musi:

  • Mieć tytuł czeladnika lub równorzędny zawodowo oraz w zawodzie, w którym chce zdawać egzamin mistrzowski. Do tego wymagany jest przynajmniej trzyletni staż pracy jako czeladnik.
  • Inną opcją jest minimum 6 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej udzielającej usług krawieckich, a także świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.
  • Mieć tytuł czeladnika w jakimś zawodzie pokrewnym – na przykład szewc, a także odbyć minimum trzyletnią praktykę zawodową pod okiem rzemieślnika. Do tego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.
  • Posiadać tytuł mistrza w zawodzie pokrewnym oraz minimum roczny staż pracy po uzyskaniu tego tytułu. Praca ta musi być wykonywania w zawodzie krawca oraz posiadać stosowne świadectwa ukończenia szkół.
  • W przypadku ukończenia szkoły średniej technicznej lub wyższej posiadać minimum dwuletni staż pracy w zawodzie krawca.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *