Press "Enter" to skip to content

Zostań instruktorem pływania – Pracuj jako instruktor pływania – Uprawnienia instruktora pływania

By móc wykonywać zawodowo pracę instruktora pływania, musisz wyrobić sobie odpowiednie uprawnienia. Takie zdobyć możesz poprzez specjalny kurs na instruktora pływania. Organizują je pływanie, kluby sportowe, urzędy pracy albo stowarzyszenia pływackie. Wymóg ten wynika z ustawy o sporcie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Uprawnienie dokumentuje specjalna legitymacja, którą otrzymujesz do trzech tygodni od zdania egzaminu po kursie. Po otrzymaniu tych uprawnień możesz tytułować się mianem instruktor pływania. Zawarte w niej informacje – certyfikat w języku angielskim, program ukończonego kursu, numer, podpis i pieczęć – tworzą legalną przepustkę do pracy w tym zawodzie na terenie całej UE. Legitymacja wydawana jest przez organizatorów kursu, lecz musi posiadać ryt opisany w przepisach prawa.

Instruktor pływania – Wstępne wymagania

Aby móc rozpocząć kurs na instruktora pływania musisz spełnić kilka istotnych wymogów. Przede wszystkim musisz być pełnoletni oraz niepozbawiony zdolności do czynności prawnych. Podobnie jak musisz złożyć oświadczenie, że nie jesteś karany. W szczególności za przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu, wolności, nietykalności cielesnej. Oraz jeśli nie dopuściłeś się korupcji lub oszustów w sporcie. Oprócz tego lekarz musi stwierdzić, że nie ma u Ciebie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do pracy w tym zawodzie. Wszak to praca dla osób o dobrej kondycji fizycznej. Niektórzy organizatorzy wymagają, aby na czas trwania kursu było aktywne Twoje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Instruktor pływania – Musisz dobrze pływać

Kurs na instruktora pływania to nie jest kurs pływania. Podczas zajęć dowiesz się, w jaki sposób przekazywać swoją wiedzę i umiejętności pływackie. Nie będą natomiast uczyli Cię pływać. Dlatego organizatorzy kursów wymagają od kandydatów, aby ci już potrafili dobrze pływać, znali techniki i dyscypliny sportowe.

Instruktor pływania – Kurs na instruktora pływania

Kursy przeważnie dzielą się na dwie zasadnicze części:

  • Ogólna – to około 100 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych na temat anatomii człowieka, metodyki nauczania fizycznego, psychologii, fizjologii wysiłku lub emisji głosu. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych wychowania fizycznego oraz niektórzy instruktorzy sportowi.
  • Specjalistyczna – to już 150 godzin lekcyjnych, które w większym stopniu skupiają się na praktyce. Będziesz asystował zawodowym instruktorom podczas ich pracy. Do Twoich zadań należeć będzie demonstracja technik pływania, prowadzenie rozgrzewki i niektórych zajęć. Oprócz tego będziesz przygotowywał konspekty zajęć i sporządzał dokumentację. Twoje zdolności będą obserwowane i notowane. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *