Press "Enter" to skip to content

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Twoja praca jako pedagog szkolny ma na celu przede wszystkim wspomaganie procesów wychowawczych i edukacyjnych, jakie stosuje szkoła. Będziesz współpracował z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami. Twoim zadaniem będzie analiza zachowań uczniów. Głównie interweniować będziesz, gdy są z danym dzieckiem jakieś problemy. Agresywne zachowanie albo właśnie społeczne wycofanie. Nagłe problemy z nauką czy wagarowaniem. Problemy z używkami, brakiem posłuszeństwa itp. Twoja wiedza i doświadczenie pedagogiczne ma pomóc Ci analizować przyczyny występowania problemów wychowawczych i dydaktycznych. Oraz ucznia i nauczycieli, by te problemy zostały przezwyciężone. Niekiedy problem istnieje w samej szkole. Jako pedagog szkolny nie uczestniczysz bezpośrednio w nauczaniu. Masz możliwość spojrzenia z boku i dokonania chłodnej analizy.

Pedagog szkolny – Obowiązki zawodowe

Ten ogólny zarys pracy pedagoga szkolnego wypełnia się poprzez wykonywanie pewnych czynności zawodowych. Twoim zadaniem będzie zawsze trwanie „na posterunku” gdy dziecko potrzebować będzie pomocy z zakresu psychologii lub pedagogiki. Ministerstwo zobowiązuje Cię, abyś prowadził badania i diagnozy związane z indywidualnymi potrzebami uczniów. Będziesz określał ich predyspozycje, odnajdywał źródła i rozwiązania trudności. A także sugerował optymalny kierunek rozwoju (na przykład wybór szkoły średniej). Twoim zadaniem będzie też opracowywanie strategii wychowawczej całej placówki. Tyczy się to zarówno normalnego nauczania jak i radzenia sobie z patologiami. W szkole musi być prowadzona mądra i przekonująca profilaktyka uzależnień. Dlatego od czasu do czasu to Tobie zostanie udzielone nauczycielskie biurko i tablica. W ten sposób możesz dotrzeć do dzieci i prowadzić zajęcia. Zarówno te zapobiegające sięgnięcia po używki, jak i pojawiania się innych zaburzeń u dzieci. Niekiedy trzeba będzie interweniować. Sytuacje kryzysowe, działania mediacyjne, współpraca z rodzicami – to wszystko również Twoje zadania.

Pedagog szkolny – Warunki pracy

Najczęściej szkoła wyodrębnia dla Ciebie specjalny pokój. Przypomina on własny gabinet, w którym wyposażony jesteś w komputer, materiały i rekwizyty dydaktyczne. A zatem jest to dobre miejsce zarówno do przyjmowania uczniów jak i rodziców. Jak i Twojej pracy intelektualnej. Nie zawsze jednak pracujesz stacjonarnie. Oprócz prowadzenia zajęć w szkole czasem w godzinach pracy będziesz ją opuszczał. Niektóre przypadki rodzinne wymagają dokonania wywiadu środowiskowego. A więc bezpośrednich odwiedzin. Jako pedagog szkolny będziesz współpracował także z Policją lub prokuraturą. Im też będzie potrzebna Twoja opinia fachowca i obserwacje środowiskowe. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *