Press "Enter" to skip to content

Gdzie może pracować ratownik medyczny?

Być może zastanawiasz się, czy ratownik medyczny może pracować tylko w jednym miejscu. Może jego usługi, wiedza i cechy charakteru przydadzą się także w innych instytucjach niż szpital albo na wolnym rynku? Zapoznaj się z naszymi ustaleniami. Przedstawiamy szereg możliwości miejsc, w których ratownik medyczny może podjąć pracę.

Pogotowie ratunkowe i ratownik medyczny

Najoczywistszy wybór. Praca ratownika w karetce to najbardziej ikoniczna forma. Tam też najczęściej ratownik medyczny znajduje zatrudnienie. Może pracować tam jako osoba, która dokonuje właściwej opieki medycznej nad pacjentem lub jako kierowca. Praktyka pokazuje, że zatrudnienie etatowe jest na pogotowiach ratunkowych wypierana przez różne formy cywilnoprawne z samozatrudnieniem włącznie. Inną formą pracy na pogotowiu jest stanowisko dyspozytora. Żeby w ten sposób pracować, potrzebujesz przynajmniej 5-letniego stażu zawodowego.

Ratownik medyczny i Szpitalny Oddział Ratunkowy

Także tam znajduje się sporo pracy dla ratownika medycznego. SOR działa w ramach państwowego systemu ratownictwa. Co prawda, nie jeździ się wtedy karetką na „akcje”, lecz pracuje stacjonarnie. Zadania, stres i opieka nad pacjentem pozostaje zbliżona do tej na pogotowiu.

Ratownik medyczny — Praca na oddziałach szpitalnych

Tam, gdzie brakuje pielęgniarek, ratownicy medyczni również są potrzebni. Zwłaszcza w przypadku nagłej akcji typu epidemia lub katastrofa naturalna. Chętnie usługi ratownika medycznego zostaną przyjęte na oddziałach intensywnej opieki medycznej, chirurgii, neurologii albo interny.

Służby mundurowe i praca jako ratownik medyczny

Praca policjanta, strażnika celnego albo żołnierza nie tylko w trakcie wojny wiąże się z ryzykiem narażania zdrowia i życia. Służby mundurowe potrzebują w swoich szeregach osoby o wykształceniu i praktyce medycznej na wszelki wypadek. Możesz tam zapytać o zatrudnienie.

Prowadzenie szkoleń jako ratownik medyczny

Jednakowo jako doświadczony ratownik medyczny na pogotowiu lub jako teoretyk możesz uczyć młodzież, lub dorosłych zasad udzielania pierwszej pomocy, lub ratownictwa medycznego swoich młodszych kolegów. Szereg firm, które zajmują się organizowaniem szkoleń dla nauczycieli lub personelu medycznego potrzebuje dobrych fachowców znających się na udzielaniu pomocy oraz umiejących w jasny sposób swoją wiedzę przekazywać. Niektóre szkolenia, jak na przykład kurs KPP, nie mogą być prowadzone przez świeżo upieczonych absolwentów szkół medycznych i wymagają minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego.

Działalność gospodarcza ratownika medycznego

Jak wspomnieliśmy, coraz częściej placówki medyczne zatrudniają ratowników na umowach cywilnoprawnych lub jako samozatrudnionych. Taka mini działalność gospodarcza to większa odpowiedzialność za własne ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, ale też bardziej elastyczne możliwości doboru pracodawców. Jeśli siła i czas Ci na to pozwalają, możesz dorabiać w innych placówkach. Jako szkoleniowiec, prowadzący doradztwo lub serwis internetowy.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *