Press "Enter" to skip to content

Praca ratownika medycznego

O tym, jak zostać przedstawicielem tej profesji oraz ile możesz zarobić, pracując jako ratownik medyczny, piszemy w osobnych artykułach. Być może ciekawi Cię jak wygląda taka praca. W telewizji i radiu często słyszymy o odwadze i poświęceniu, jaką wykazują się ratownicy. Jest w tym sporo prawdy. To bardzo odpowiedzialna i wymagająca specyficznych przedstawicieli praca. Ratownicy medyczni ryzykują zdrowie i życie, by ratować je innym. Nie tylko podczas spektakularnych katastrof lub dokuczliwych epidemii. Szara codzienność jest dla nich równie wymagająca.

Dzień jak co dzień ratownika medycznego

Kiedy dzieje się wypadek, wybuch lub inna katastrofa, karetka pojawia się tam jako jedna z pierwszych. A w niej przyjeżdżają ratownicy medyczni. Po dotarciu i zapoznaniu się z sytuacją na żywo oceniają stan poszkodowanych i udzielają ewentualnej pierwszej pomocy. Nie da się wykazać punkt po punkcie, jakie czynności zawodowe powinien wykonywać ratownik medyczny. Jego zadaniem jest ocalić zdrowie i życie powierzonego mu pacjenta wszelkimi dostępnymi sposobami i technikami medycznymi. Stan poszkodowanego może być naprawdę różny i tak samo różnić może się znacząco metodologia postępowania. Inna jest w przypadku zasłabnięcia starszej osoby, inna, jeśli pacjenta poraził prąd. Oprócz czynności ratunkowych ważne jest też przeprowadzenie wywiadu z pacjentem. O ile oczywiście jest to możliwe i pacjent jest w stanie rozmawiać.

Komunikatywność i spostrzegawczość u ratownika medycznego

Dlatego jako ratownik medyczny, ważne jest, abyś był komunikatywny i spostrzegawczy. Bardzo istotna jest też odporność psychiczna. Bycie świadkiem skutków wypadku i obcowanie z niekiedy z pacjentami z bardzo poważnymi obrażeniami nie należą do przyjemnych. A jednocześnie ratownik medyczny musi w tym samym czasie podejmować odpowiedzialne i mające konsekwencje decyzje. Po raz kolejny widać, jak specyficzne jest to zajęcie i jak bardzo wyjątkowi muszą być jego przedstawiciele. Obsługa sprzętu to kolejny element pracy ratownika. Sama wiedza i umiejętności niekiedy wystarczają, ratownik musi wesprzeć się specjalistyczną aparaturą.

Zakres czynności ratownika medycznego

Rozporządzenie ministra zdrowia wykazuje szereg czynności, które może wykonywać samodzielnie – to znaczy bez nadzoru lekarza – ratownik medyczny. Do jego obowiązków należy między innymi ocena stanu pacjenta, układanie go we właściwej pozycji na noszach i w karetce, podjęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, przywracanie zdolności oddychania bez użycia przyrządów lub z użyciem rurek ustno – gardłowych lub nosowo – gardłowych. Dozwolone są dla niego również wykonywania intubacji dotchawicznej, wentylacji nieinwazyjnej, defibrylacji zautomatyzowanej, tlenoterapii czynnej, a nawet sztuczne wspomaganie płuc. Oprócz tego wykonywanie kardiowersji tachyarytmiach monitorowanie zapisu EKG, układu oddechowego i krążenia, opatrywanie i tamowanie ran, unieruchamianie złamań i zwichnięć, kręgosłupa i kończyn. A nawet odbieranie porodu. Ma prawo wykonywać pomiary temperatury, ciśnienia oraz decyduje o sposobie transportu medycznego.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *