Press "Enter" to skip to content

Gdzie możesz szukać zatrudnienia jako bibliotekarz?

Pracę jako bibliotekarz znajdziesz oczywiście w bibliotekach. Mogą one być samodzielne albo będące częścią większej instytucji naukowej lub kulturalnej. Te samodzielne dzielą się na dwie zasadnicze kategorie:

  • Publiczne – podlegające Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawiadują nimi przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Urzędy miasta, gminy lub starostwa powiatowe. Posiadają literaturę ogólną, popularnonaukową, rozrywkową, lektury szkolne oraz prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci,
  • naukowe – te swoje zwierzchnictwo upatrują w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Służą zaopatrywaniu studentów, doktorantów i innych osób zajmujących się nauką. Najczęściej są skupione wokół szkół średnich, wyższych uczelni albo mają charakter biblioteki pedagogicznej.

Oprócz tego możesz ze swoim wykształceniem szukać pracy w instytucjach pokrewnych. Muzea, biblioteki z zabytkowymi pozycjami albo domy kultury.

Bibliotekarz – Biblioteka szkolna

Praca w szkolnej bibliotece wymaga od Ciebie przygotowania albo wykształcenia pedagogicznego. Przyda się wtedy ukończona pedagogika z podyplomówką z bibliotekoznawstwa. Albo magister tego kierunku z wyrobionym kursem pedagogicznym. Pracując w ten sposób figurujesz wśród pracowników szkoły jak pedagog. Podlegasz podobnym zasadom organizacji pracy, a także uprawnieniom Karty Nauczyciela. Praca w szkolnej bibliotece może być też częścią Twoich obowiązków jak pedagog szkolny albo regularny nauczyciel.

Bibliotekarz – Własna biblioteka

Oczywiście istnienie licznej sieci bibliotek publicznych i naukowych nie wyklucza powstawania prywatnych tego typu placówek. Możesz w nich też szukać zatrudnienia albo taką założyć. Do tego celu potrzebujesz uporać się z kilkoma wyzwaniami logistycznymi. Musisz założyć działalność gospodarczą, posiadać lub wynajmować lokal oraz bogaty inwentarz biblioteczny. Szczególnie warto zwrócić uwagę na te pozycje, które mogą interesować klientów. Popularne gatunki, komiksy, lektury szkolne.

Bibliotekarz – Skąd wziąć pieniądze?

Finansowanie publicznych i naukowych bibliotek z państwowej kasy sprawia, że aby z nimi konkurować trzeba wyłożyć naprawdę solidne fundusze na rozpoczęcie działalności. Możesz starać się o dofinansowania z programów pomocowych organizowanych przez ministerstwo kultury lub urzędy pracy. Granty przyznają też niektóre instytucje kulturalne. Lecz takie pieniądze zazwyczaj są przydzielane celowo. Musisz spożytkować je na propagowanie czytelnictwa lub inne wyraźnie wskazane cele. Podobnie pojawia się problem z utrzymaniem prywatnej biblioteki. Te publiczne często nie pobierają opłat za wypożyczenie (wyjątkiem są kary za nieoddawanie w terminie). Ty zaś będziesz zmuszony takie opłaty pobierać. Czy to za pojedyncze wypożyczenie albo w formie abonamentu.

Bibliotekarz – Czy to się opłaca?

Konkurować możesz ofertą, jakością obsługi i zadbaniem wizualnym książek. Czytelnictwo jednak w Polsce kuleje i zainteresowanie prywatną biblioteką, w której klient musi zapłacić, a oferta jest podobna do publicznej może być niewystarczające. Ciekawym pomysłem na biznes jednak jest łącznie biblioteki z inną usługą. Kawiarnią, klubem albo punktem ksero. Takie rozwiązanie może się sprawdzić w dużym mieście, o ile sprofilowane będzie po kątem specyficznego klienta.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *