Press "Enter" to skip to content

Gdzie możesz szukać zatrudnienia jako katecheta?

Nauczanie religii w szkole jako katecheta to efekt podpisanego między stroną kościelną a państwem polskim Konkordatu w 1993 r. Jego postanowienia stanowią o wzajemny szacunku, uszanowaniu wzajemnej autonomii i deklaracji współpracy na rzecz dobra wspólnego, wolności religijnej itp. Jedną z kwestii jest właśnie nauczanie religii szkołach. A zatem zatrudnienia szukać możesz we wszystkich szkołach publicznych, prywatnych oraz stricte katolickich. Nie odbywa się to jednak w formie otwartego naboru. Szkoła ma obowiązek zatrudniać katechetów, ale kieruje się tu wskazaniem imiennym od biskupa lub innego przedstawiciela związku wyznaniowego.

Katecheta – Miejsce w szkole

Katecheci nie zawsze zatrudniani są na pełny nauczycielski etat. Wszystko zależy od ilości klas i godzin, na które szkoła Cię potrzebuje. Niekiedy zdarza się, że katechezę prowadzą ci sami nauczyciele, co innych przedmiotów. Dzieje się tak, gdy na przykład nauczyciel ma wykształcenie pedagogiczne lub polonistyczne, a podyplomówkę zrobił właśnie z teologii. W ten sposób łatwiej wyrobić jest Ci pensum i zarobić więcej. W tej drugiej sytuacji możesz też zostać wychowawcą klasy. Takiego prawa nie ma katecheta, który naucza wyłącznie religii. Jesteś częścią ciała pedagogicznego. Uczestniczysz w życiu  szkoły, bierzesz udział w posiedzeniach pedagogicznych i masz prawo głosu w przyjmowaniu wewnętrznych uchwał.

Katecheta – ile zarabia?

Gdy pracujesz jako katecheta, podpadasz pod te same uprawnienia, które daje Ci Karta Nauczyciela i status nauczyciela w ogóle. Tyczy się to uprawnień emerytalnych, urlopowych, socjalnych oraz płacowych. Zarabiasz więc te same pieniądze, które inni nauczyciele na tym samym szczeblu zawodowym i o tym samym stopniu wypełniania pensum (sprawdź nasze artykuły dotyczące nauczycieli i pedagogów szkolnych).

Katecheta – Awans zawodowy

Awansować możesz w identyczny sposób jak pozostali nauczyciele. Analogicznie więc staż pracy i odpowiednie egzaminy powodują, że możesz być kolejno:

  • katecheta stażysta,
  • katecheta kontraktowy,
  • katecheta mianowany,
  • katecheta dyplomowany.

Katecheta – własna działalność

Czy w tym zawodzie ma zastosowanie działalność gospodarcza? Tak, choć w działalności poza szkolnej. Prywatne są oczywiście szkoły kościelne. W nich również możesz pracować i partycypować. W ramach swojej działalności zawsze możesz też współuczestniczyć w rekolekcjach, płatnych wyjazdach do miejsc kultu oraz prowadzić zarobkową działalność ewangelizacyjną. Możesz pisać artykuły, książki, sprzedawać nagrania ze swoich wystąpień.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *