Press "Enter" to skip to content

Jak zostać katechetą? Pracuj jako katecheta

Kto może być katechetą w szkole? Jak zostać katechetą? Z natury rzeczy predestynowane osoby do prowadzenia katechezy to odpowiednio przygotowane osoby świeckie oraz oczywiście duchowni. Wymienić możemy takie osoby, które pracują jako katecheta:

  • księża diecezjalni
  • siostry zakonne
  • zakonnicy
  • diakoni i Alumni
  • katecheci (i katechetki) świeccy.

Oczywiście, aby móc nauczać religii w szkole, trzeba  spełnić pewne podstawowe wymagania oraz uzyskać skierowanie władz kościelnych.

Katecheta – Wykształcenie zawodowe

Do prowadzenia katechezy w szkole potrzebne jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Oraz teologiczne. Takie dają wydziały teologii na uczelniach wyższych zarówno publicznych jak i kościelnych. Nauka trwa pięć lat i w kompleksowy sposób traktuje na temat dogmatów wiary chrześcijańskiej, katolickiej nauki społecznej, rozumienia Boga i metod ewangelizacyjnych. Takie przygotowanie daje też kolegium teologiczne, czyli studia podyplomowe z teologii dla osób, które ukończyły swoje bazowe studia na innych wydziałach. Teologia jest też oczywiście integralną częścią formacji duchowej w seminariach duchownych, które kształcą przyszłe duchowieństwo. To również wykształcenie, które uprawnia do nauczania religii w szkole.

Katecheta – Wymagania zawodowe

Wymagania dotyczące stopnia wykształcenia i kwalifikacji zawodowej katechetów nieco różnią się między sobą, jeśli chodzi od poziomu szkoły. A zatem podzielić możemy to na dwa szczeble:

  • szkoły podstawowe i branżowe I stopnia – by uczyć na tym szczeblu szkolnym potrzebujesz ukończonych studiów teologicznych, tytułu licencjata w kolegium oraz mieć przygotowanie pedagogiczne. W przypadku duchownych wystarczy osiągnięcie czwartego roku seminarium i tytuł alumna.
  • szkoły średnie i branżowe II stopnia – na tym szczeblu potrzebujesz już tytuł magistra teologii, przygotowanie pedagogiczne lub ukończone studia podyplomowe z teologii. Oprócz tego uczyć może alumn na piątym roku seminarium albo ksiądz diecezjalny.

Katecheta – Potrzebne skierowanie

Do zatrudnienia w szkole na etacie nauczyciela religii potrzebujesz dodatkowo skierowania od swojego biskupa diecezjalnego. Jest ono imienne i wynika z tzw. misji kanonicznej. Przepisy prawa mówią, że szkoła ma obowiązek zatrudniać katechetów i może dobierać tylko te osoby, które zostały wskazane przez związek wyznaniowy.

Katecheta świadczy życiem

Jako katecheta musisz też mieć świadomość, że swoją misję ewangelizacyjną prowadzisz nie tylko w murach szkoły, ale też i poza nią. Jednym z wymogów do tego, by dobrze sprawować swoją funkcję to prowadzenie życia w nienaganny sposób. Nie możesz swoim postępowaniem wykraczać poza nauczanie swojego związku wyznaniowego. Wynika to z idei integralności tego co człowiek głosi i tego co robi. jeśli na przykład – w przypadku Kościoła Katolickiego – przydarzy Ci się rozwód lub romans, biskup w każdej chwili może odwołać swoją rekomendację.

Katecheta – Przygotowanie pedagogiczne

Oprócz przygotowania teologicznego, potrzebujesz też tego pedagogicznego. W szkole jesteś takim samym nauczycielem jak inni. A zatem podczas studiów lub poza nimi musisz ukończyć kurs pedagogiczny lub inną formę przygotowania pedagogicznego do nauczania religii. Takie dokształcenie organizują uczelnie wyższe, seminaria i same związki wyznaniowe. 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *