Press "Enter" to skip to content

Gdzie możesz szukać zatrudnienia jako policjant?

Aplikując do pracy w Policji masz prawo zasugerować, w którym miejscu chciałbyś pracować. Początkowo  jako policjant będziesz pracował w wydziałach prewencji, lecz z czasem możesz wybierać wydziały Policji, które Cię interesują. Piszemy o tym w artykule Policjant – jak wygląda praca? Posterunki policji znajdują się w wielu miejscowościach. Najczęściej w stolicach gmin i powiatów. W dużych miastach oprócz komend powiatowych i wojewódzkich istnieje też cała sieć mniejszych posterunków obejmujących wydzielone osiedla. Rokrocznie szeregi Policji opuszczają przechodzący na emeryturę funkcjonariusze. A zatem stały dopływ nowych kadr jest jak najbardziej wskazany.

Policjant – kiedy na emeryturę?

Przejść na emeryturę możesz najwcześniej po 25 latach udokumentowanej pracy w Policji. Lata pracy określa się jako pełny rok kalendarzowy. Jeżeli w trakcie służby popełniłeś przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu, wymiarowi sprawiedliwości lub naruszyłeś dobra osobiste obywatela, okres zawieszenia wówczas nie wlicza się do stażu pracy. Za to wliczony Ci zostanie okres zawieszenia w czynnościach służbowych, gdy to postępowanie wykaże Twoją niewinność lub zostanie umorzone. Podobnie do Twojego stażu zawodowego wlicza się okres wychowywania dzieci – urlopy ojcowskie i macierzyńskie. Maksymalnie trzy lata.

Policjant – działalność gospodarcza

Policjant nie możesz podejmować żadnej działalności gospodarczej. Ani na własny rachunek, ani wspólnie z innymi osobami. Nie możesz także zarządzać nieswoją firmą ani prowadzić jej przedstawicielstwa. Nie możesz być członkiem zarządu ani rady nadzorczej spółki prawa handlowego. Chyba, że mowa o spółdzielni mieszkaniowej – to wyjątek. Nie możesz być członkiem zarządów fundacji, które prowadzą działalność gospodarczą. Nie możesz też być pokaźnym udziałowcem. W spółkach prawa handlowego masz prawo mieć maksymalnie 10 procent akcji.

Policjant – Czy możesz sobie dorobić?

Podejmowanie jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej poza służbą nie jest teoretycznie zabronione. Wymaga jednak zgody Twojego przełożonego. Przepisy posługują się pojęciem „praca zarobkowa”, lecz w żadne sposób go nie definiują. Orzecznictwo sądów administracyjnych rozumiało je zarówno jako działalność gospodarczą, równoległe zatrudnienie w oparciu o umowę, a także tylko ustne ustalenia. Tyczy się to zarówno pracy stałej lub dorywczej. W każdym z tych przypadków musisz uzyskać pisemną zgodę. Daje więc to w zasadzie Twojemu przełożonemu wyłączność w decydowaniu o Twoich możliwościach dorobienia sobie poza godzinami pracy. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *