Press "Enter" to skip to content

Gdzie możesz szukać zatrudnienia jako syndyk?

Kandydatów oraz reprezentantów zawodu syndyka rejestruje prezes sądu rejonowego. A zatem jako syndyk pracujesz dla danego sądu i w jego imieniu. Sądowi też bezpośrednio podlegasz, a wynika to wprost z podstaw prawnych. Twoja praca wobec upadającego przedsiębiorstwa ma skutki prawne, ale Ty działasz w ramach własnej odpowiedzialności cywilnej. Co ważne, praca, którą wykonujesz dla sądu, nie jest zatrudnieniem etatowym. Kwestie wynagrodzenia pracy syndyka opisaliśmy w artykule Syndyk – ile zarabia?

Syndyk – Czy możliwa jest własna działalność?

Okazuje się, że tak interpretacja Izby Skarbowej z Bydgoszczy z 2014 r. dopuszcza taką możliwość. Rozpatrywana wtedy była sprawa syndyka, który prowadził działalność w postępowaniach naprawczych i upadłościowych. Oprócz tego – na zlecenie sądu – pracował jako rzeczoznawca ekonomiczny i biegły, a także wydawał decyzje dla organów administracyjnych. Wynagrodzenie w takiej sytuacji jest kwalifikowane jako przychód. Pochodzący z działalności wykonywanej osobiście. Każdy zlecający mu podmiot staje się płatnikiem PIT i pobiera zaliczkę. Czy można to zmienić i rozliczać się samodzielnie?

Syndyk na własnej działalności

Izba Skarbowa w Bydgoszczy wykazała, że prawo mówi o dwóch rodzajach źródła przychodu. Są to działalność wykonywana osobiście oraz działalność gospodarcza. To, w jaki sposób zakwalifikujemy pracę syndyka zależy od formy, w której wykonywany jest ten zawód. A zatem – wedle artykułu 13 punkt 6 ustawy o PIT do dochodów z pracy wykonywanej osobiście można zaliczyć też te wynagrodzenia, które zostały zlecone przez organ władzy rządowej, administracji samorządowej, sąd lub prokuratora. Zwłaszcza jeśli zrobiły to te podmioty na podstawie właściwych przepisów, obligujących je do podjęcia stosownych działań.

Podobnież – twierdzi Izba Skarbowa – nie ma powodów, by nie uznawać takich dochodów jako pochodzących z działalności gospodarczej. Tym samym, skarbówka uznała, że masz prawo rozliczać się z nią z takiej właśnie pracy na zasadach przysługującym przedsiębiorcom. To powoduje, że możesz rozliczać się w oparciu o stałą stawkę podatku dochodowego. Musisz jednak poinformować swój urząd skarbowy o takiej formie rozliczenia w stosownym oświadczeniu. Złożyć je musisz do 20 stycznia danego roku rozliczeniowego.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *