Press "Enter" to skip to content

Ile zarabia syndyk? Sprawdź zarobki w pracy jako syndyk

Upadłość konsumencka – koszty. Choć jest to rozwiązanie zazwyczaj sporo korzystniejsze dla dłużnika, nie jest pozbawione kosztów. Samo wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z opłatą wynoszącą 30 zł. Zasady ustalania pozostałych kosztów określa ustawa. Na ogół pokrywane one są z majątku upadłego przedsiębiorstwa. Jeśli jednak nie jest on wystarczający by doprowadzić proces upadłości do końca oraz zadośćuczynić wierzycielom i nie ma szybkiej możliwości pozyskania takich środków, koszty pokrywane są tymczasowo przez Skarb Państwa. Ma ona miejsce przeważnie natychmiastowo. W ten sposób znacznie łatwiej jest kontynuować działalność syndyka w sytuacji, gdy cała sprzedaż masy upadłościowej zbytnio się wydłuża. Wysokość ustala za każdym razem sędzia – komisarz, który prowadzi sądowe postępowanie upadłościowe. Od jego decyzji przysługuje złożenie zażalenia.

Syndyk – Koszty trudne do ustalenia

Co, jednak gdy konkretny przypadek sprawia, że długość trwania upadłości i koszty są bardzo trudne do ustalenia? Ustawodawca przewidziała taką sytuację. Wypłacana jest wtedy, ustalona przez sędziego – komisarza, specjalna zaliczka. Również finansowa przez Skarb Państwa. Gdy tylko uda się uzyskać jakieś środki pochodzące ze sprzedaży masy upadłościowej, syndyk ma obowiązek natychmiast je zwrócić.

Syndyk – podstawa wynagrodzenia

Musisz wiedzieć, że Twoje wynagrodzenie nie obciąża bezpośrednio dłużnika. Kryterium za to, wedle którego otrzymujesz wynagrodzenie, ustalone jest w ustawie. Istotny jest nakład pracy, stopień odpowiedzialności podejmowanych decyzji i czas trwania procesu upadłościowego. Zasadniczo otrzymujesz równowartość 3 % do 5 % upadłego majątku do rozporządzenia. Nie otrzymujesz za to stałych, comiesięcznych pensji. To, ile otrzymasz uzależnione jest też od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w Polsce w danym roku kalendarzowym. Oraz nie może przekraczać wysokości 140 krotności tego wynagrodzenia. Wypłata następuje po zakończeniu całego procesu upadłościowego, oczywiście jeśli zostanie zakończone sukcesem. Uzyskanie takiego wynagrodzenia nie wyklucza sytuacji, w której zwracasz się o zwrot kosztów własnych poniesionych w związku ze swoją pracą.

Ile zarabia syndyk?

Jak widać, konkretne kwoty nie są możliwe do wykazania. Nie ma średniego miesięcznego wynagrodzenia dla syndyka, ponieważ nie ma miesięcznych pensji. Wedle kryteriów ustawowych, w 2019 roku zarobić mogłeś w przedziale 9643,60 zł a 1 253 668 zł.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *