Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca agenta celnego? Agent celny i jego obowiązki

Twoje główne zadanie, jako agent celny to reprezentowanie podmiotu gospodarczego w sprawach celnych. Jesteś pośrednikiem przedsiębiorcy między nim a urzędem celnym i skarbowym. Można powiedzieć, że sprawujesz funkcję podatkowego adwokata. Musisz zadbać o sprawne i legalne dokonanie obrotu towarami w ruchu międzypaństwowym. Będziesz przygotowywał odpowiednią dokumentację celną – spisy towarów, niezbędne pozwolenia i certyfikaty oraz wnioski. W imieniu klienta (lub firmy, w której pracujesz) załatwiać będziesz sprawy urzędowe zarówno u celników jak i w skarbówce.

Agent celny – Obowiązki zawodowe

Twoim zadaniem będzie też dokonywanie opłat i wyrównanie zobowiązań podatkowych. Tych związanych przewozem towarów przez granicę, w tym cło, VAT i akcyza. By przeprawa celna przebiegła sprawnie, musisz wszystkie towary zgłosić, koordynować transport, sporządzać raporty statystyczne. Może też zdarzyć się, że będziesz dokonywał kontroli. Na przykład będziesz sprawdzał, czy towar, który Twoja firma sprowadza, jest legalny i nie ma miejsca przemyt. Musisz dopilnować prawidłowego zabezpieczenia towarów i ich oznaczenia zgodnie z przepisami.

Agent celny – Kogo możesz reprezentować?

Każdy podmiot gospodarczy, który dokonuje transgranicznego obrotu towarami może skorzystać z Twoich usług. Przedsiębiorca może być Twoim pracodawcą (jesteś wtedy częścią załogi, odpowiedzialnym za celne interesy firmy) albo zleceniodawcą. Pracując w agencji celnej, jesteś jedynie mocodawcą swojego klienta. Oprócz tego możesz pracować z firmach spedycyjnych lub transportowych. One także potrzebują logistycznego zadbania o sprawne załatwienie spraw celnych i skarbowych.

Agent celny – Predyspozycje zawodowe

To zdecydowanie praca dla osób kompetentnych. Musisz posiadać naprawdę solidną wiedzę prawną na temat procedur celnych, opłat i sporządzania dokumentacji. Oprócz tego musisz też znać od strony prawnej materię, z którą łączą się towary. W zależności od tego musisz mieć pojęcie z prawa podatkowego, wymagań sanitarnych, farmaceutycznych albo weterynaryjnych. Do tego musisz być osobą odpowiedzialną. Od Twoich poczynań zależą finanse firmy, którą reprezentujesz. Niedopatrzenia lub błędy prawne mogą spowodować problemy z przewozem towarów, ogromne opóźnienia, wyzwania logistyczne i przede wszystkim straty. Dlatego jest to praca dla osób spostrzegawczych, drobiazgowych, a jednocześnie potrafiąca rozmawiać z urzędnikami celnymi. Nie mówimy tu o przekrętach – faktem jest, że celnicy to też ludzie i odpowiednie podejście do nich może skrócić czas kontroli i przyśpieszyć obrót gospodarczy. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *