Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca projektanta dróg? Pracuj jako projektant dróg

 

Co możesz projektować jako projektant dróg? Zasadniczo Twoje wykształcenie dało Ci warsztat do wykonywania projektów rozmaitych dróg. Zarówno tych klasycznych – jezdni, ulic, autostrad, dróg szybkiego ruchu. Jak i tych prywatnych lub wewnętrznych, które mają na celu obsłużyć ruch na terenie danego wielkiego przedsiębiorstwa. Oprócz tego jednak możesz projektować różne inne obiekty pokrewne. Dobrym przykładem będzie lotnisko (które zresztą figuruje w nazwie Twojej specjalizacji), plac, węzły komunikacyjne, ronda, skrzyżowania.

Projektant dróg – Dokumentacja techniczna

By projekt mógł być sprawnie zatwierdzony i wykorzystany przez wykonawców (na przykład na potrzeby samorządu) musi być kompletny także od strony formalnej. Pewne stałe wytyczne dotyczące jego formy służą temu, by projekt mógł być powszechnie zrozumiany przez wykonawców. Dodatkowo każdą drogę publiczną musi zatwierdzić przynajmniej jeden urząd. Projekt oprócz samego planu budowy, powinien zawierać też elementy zagospodarowania terenu, istniejącego i przyszłego uzbrojenia, stałej i czasowej organizacji ruchu, a także przepustów i kanalizacji. Niektórzy zamawiający wymagają też profilu podłużnych i poprzecznych drogi, prognozy ruchu drogowego, projektu rozbiórek i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projektant dróg – Istotne elementy projektu

Dobry projekt drogi zawiera kilka istotnych elementów. Dzięki temu jest kompletny, a droga po jej wybudowaniu spełnia swoją rolę i nie niszczeje zbyt szybko. Twój projekt musi więc uwzględniać między innymi:

  1.   Sytuację drogi – musi być określony charakter drogi oraz cel jej wybudowania. Przebiega ona przeważnie przez obszar, dla którego samorząd prowadzi odpowiednie planowanie przestrzenne. Droga musi się w nie wpisywać, a Ty musisz pamiętać o zachowaniu prawidłowych szerokości i zrobieniu miejsca na inne elementy.
  2.   Jezdnię – w zależności od tego, jakiego rodzaju to droga (np. autostrada, przyśpieszonego ruchu, główna, lokalna, dojazdowa), wymogi co do jezdni są inne. Tyczy się  to zarówno szerokości, ilości równoległych pasów jak i zastosowanych materiałów.
  3.   Pas dzielący – przy drogach o dwóch lub więcej pasach równoległych przydaje się pas zieleni lub kostki, który oddziela oba kierunki ruchu,
  4.   Pobocza – pobocze również jest częścią drogi. Musisz uwzględnić szerokość na pas awaryjny oraz zadbać by na jego świetle nie było żadnych elementów. Za to w obrębie muszą widnieć znaki drogowe.
  5.   Nasypy i wykopy – teren bywa zróżnicowany i wymaga dostosowania. W projekcie musisz uwzględnić miejsca, w których potrzebna jest ingerencja w krajobraz oraz jak duża – droga nie może być zbyt stroma.
  6.   Odwodnienie – to bardzo istotny element. Deszcz pada wszędzie, a utrzymująca się w jednym miejscu woda niszczy asfalt jak i grozi osunięciem się drogi. Dlatego musisz zaprojektować także system rowów, kanalizacji i zastosowanych systemów odwodnienia drogi.
  7.   Oświetlenie – jego istnienie zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy. Szczególnie jest istotne na skrzyżowaniach, mostach lub przejściach dla pieszych. Musisz uwzględnić występowanie lamp oraz drogi dotarcia do nich elektryczności.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *