Press "Enter" to skip to content

Pracuj jako projektant dróg – Jak zostać projektantem dróg?

Praca projektanta dróg to zajęcie dla osób, które posiadają pewne szczególne zdolności. I to na kilku poziomach. Musisz być osobą obdarzoną wyobraźnią przestrzenną, jeżeli chcesz pracować jako projektant dróg. Rozumieć ruch drogowy, przewidywać jego normalne i logiczne zachowanie. Do tego przeciwdziałać ewentualnym zajściom. W projekcie będziesz zawierał bezpieczniki, które mają na celu minimalizowanie prawdopodobieństwa występowania wypadków. A zatem obok wyobraźni przestrzennej, potrzebne Ci też analityczne i logiczne myślenie. Dobrze też, jeśli jesteś kierowcą. W ten sposób łatwiej dostosujesz projekt do realiów. Oprócz tego musisz potrafić sporządzać projekty. To wymaga warsztatu i wiedzy teoretycznej. Sporo nauczysz się na studiach, ale zdolności manualnych, precyzji i skupienia możesz szukać tylko w sobie samym. Do tego musisz być osobą obowiązkową, terminową i potrafiącą współpracować z resztą załogi budowlanej. 

Projektant dróg – Wykształcenie zawodowe

Jakkolwiek predyspozycje zawodowe są bardzo istotne, na niewiele się zdadzą bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Takie dadzą Ci studia na dowolnej politechnice na kierunku budownictwo. Nauka trwa pięć lat. Początkowo studia dotyczyć będą tej tematyki w szerszym i bardziej ogólnym – dowiesz się o zasadach tworzenia planów różnych rodzajów budynków, metodologii i technologii budowy. Wykładowcy opowiedzą Ci o rodzajach materiałów budowlanych, ich właściwościach chemicznych i fizycznych. Podczas studiów wybrać możesz specjalizację, a jedną z nich jest właśnie budowa dróg i lotnisk. Podczas zajęć skupiać będziesz się stricte na tematyce różnego rodzaju dróg. Tego, z jakich składają się elementów, jakie są ergonomiczne prawidła ich projektowania. Oraz jakich użyć do ich budowy materiałów w określonych warunkach klimatycznych i o określonym przeznaczeniu. Studia dają Ci tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. Jednak to nie koniec Twojej drogi do zawodu projektanta dróg.

Projektant dróg – Uprawnienia budowlane

Co prawda możesz (a nawet powinieneś) podjąć pracę już po studiach. Jednak nie możesz jeszcze w pełni wykorzystywać swojego potencjału zawodowo. Potrzebujesz do tego specjalnych uprawnień budowlanych, które pozwolą Ci pracować samodzielnie na funkcjach technicznych w budownictwie. Zdobyć je możesz poprzez zaliczenie trzech etapów:

  1. Praktyki zawodowe pod okiem projektanta dróg z uprawnieniami. Możesz pracować jako jego asystent oraz prowadzić dziennik praktyk. Przypomina to nieco układ mistrz – uczeń w szkole zawodowej. Twoje postępy odnotowywane są w dzienniku praktyk, a następnie analizowane przez samorządy zawodowe inżynierów budownictwa.
  2. Egzamin – gdy już zaliczysz praktyki, pozostaje zdać Ci państwowy egzamin w obliczu okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jego formę i przebieg określa regulamin Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3. Pozytywnie zdany egzamin to już ostatnia prosta. Pozostaje Ci tylko zostać członkiem właściwej Tobie izby zawodowej oraz opłacać członkowskie składki. Dopiero taki stan rzeczy daje Ci uprawnienia zawodowe i możność pracy jako projektant dróg na własną rękę.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *