Press "Enter" to skip to content

Notariusz i obowiązki zawodowe – Jak wygląda praca notariusza?

 

Praca notariusza często kojarzy się z brakiem wysiłku i sporymi zarobkami. O tym drugim piszemy szerzej w artykule Notariusz – ile zarabia? Tym razem jednak opowiemy Ci nieco o praktyce zawodowej notariusza. Dowiesz się, jaki powinien być dobry przedstawiciel tego zawodu. Oraz gdzie i w jaki sposób pracuje. Być może to pomoże Ci podjąć decyzję o zostaniu takim prawnikiem.

Notariusz – Predyspozycje zawodowe

Oprócz wymogów formalnych, o których piszemy szerzej w artykule Notariusz – jak zostać?, musisz też spełniać szereg predyspozycji zawodowych. Takie cechy sprzyjają profesjonalnemu podejściu do pracy notariusza. Przede wszystkim powinieneś być osobą uczciwą – zaświadczasz własnym imieniem o zgodności z przepisami lub poświadczasz stan faktyczny. Musisz więc być osobą odpowiedzialną, rzetelnym. A także dyskretnym – niekiedy pewne sytuacje wymagają zachowania tajemnicy handlowej lub zawodowej. Nie możesz ujawniać poufnych informacji.

Notariusz – Czynności zawodowe

Twoim głównym obowiązkiem będzie sporządzanie aktów notarialnych. Zawarte w nich są informacje o stronach prawnych, ich dane, postanowienia oraz wynikające z tego skutki prawne. Dotyczyć to może sprzedaży, darowizny, spadków lub innych czynności gospodarczych. Oprócz tego zwracać będą się do Ciebie klienci chcący poświadczyć wiarygodność odpisów lub kopii prawnych dokumentów. Takich jak umowy, akty, dyplomy lub zaświadczenia. Przy Twoim udziale sporządzane też są testamenty, a następnie odczytywane i realizowane. Twoje poświadczenie i indywidualna pieczątka powodują ważność dokumentu oraz wywołują skutki prawne.

Odpowiedzialność zawodowa

Pamiętaj, że poświadczasz bardzo ważne dokumenty. Akty notarialne, akty urodzenia, małżeństwa, umowy cywilnoprawne. Wszystko to może być podstawą do roszczeń oraz dowodami w procesach sądowych. Musisz pamiętać, że za poświadczanie nieprawdy grozi Ci odpowiedzialność karna. Oprócz tego odpowiadasz całym swoim majątkiem za prawidłowość pobranych opłat.

Warunki pracy

Pracujesz w kancelarii notarialnej. Tam podejmujesz klientów i wysłuchujesz spraw, z którymi się do Ciebie zwracają. Bywają sytuacje, w których to Ty odwiedzasz klienta, na przykład w szpitalu, by sporządzić testament. Pamiętaj więc, że jest to praca z ludźmi, co wymaga od Ciebie odpowiednich zdolności interpersonalnych. Każdego traktujesz indywidualnie i z szacunkiem. Od czasu do czasu Twoja praca może być nadzorowana przez odpowiednia izbę notarialną. Podlegasz również nadzorowi ze strony Ministra Sprawiedliwości.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *