Press "Enter" to skip to content

Obuwnik ortopedyczny – wymagania i predyspozycje zawodowe

Praca obuwnika ortopedycznego to nie tylko praca intelektualna. Polega na opracowaniu modelu unikalnego obuwia. Jest to też praca fizyczna podczas produkcji właściwej. Istnieje szereg czynników osobowościowych i fizycznych, jakie powinien spełniać kandydat do tego zawodu, a także wymogi formalne związane z wykształceniem.

Obuwnik ortopedyczny — Wymagania i predyspozycje

Do pracy w tym zawodzie przyda się ogólna sprawność fizyczna i dobre zdrowie. Sprawny układ kostny i ruchowy. Dobry wzrok i słuch, a także zdrowy układ oddechowy. Wszystko to powoduje, że obuwnik ortopedyczny będzie pracował wydajnie i prawidłowo. Będzie musiał mieć dobrą koordynację wzrokowo – ruchową, by wykonywać precyzyjne czynności produkcyjne. A także rozwinięty i zdrowy zmysł dotyku i spostrzegawczość. Obuwnik ortopedyczny to także pracownik techniczny. Stąd zdolność do myślenia analitycznego. Współdziałania w zespole naukowym, podzielność uwagi oraz uzdolnienia techniczne i manualne są jak najbardziej wskazane. Powinien do tego wykazywać się pewnymi predyspozycjami psychospołecznymi. Takimi jak rzetelność w wykonywaniu swojej pracy, empatia dla klienta i współpracowników, cierpliwość, umiejętność samokontroli oraz łatwość w ciągłym zmienianiu czynności produkcyjnych. Czynnikiem wykluczającym są choroby wzroku polegające na trudności w rozpoznawaniu barw, choroby płuc, układu oddechowego, skłonność do alergii i niewydolność fizyczna organizmu. Przez środowisko zawodowe jest to praca zaliczana do kategorii „średnio – ciężkiej”.

Obuwnik ortopedyczny — Wykształcenie zawodowe

Podstawa to wykształcenie związane z rzemiosłem obuwniczym. Uzyskane po szkole średniej tytuły zawodowe obuwnika, obuwnika miarowego lub cholewkarza uprawnia do podjęcia tego typu pracy. Istotnymi atutami w walce o zatrudnienie będą certyfikaty i świadectwa, które potwierdzają zaliczenie szkoleń zawodowych w zakresie obuwia ortopedycznego, umiejętności obsługi maszyn produkcyjnych, zwłaszcza z wykorzystywaniem aparatury CNC, a także wykonywania projektów za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Obuwnik ortopedyczny — Rozwój zawodowy

Zdanie egzaminów zawodowych po szkole średniej lub ukończonych zawodowych kursach uprawnia do tytułu zawodowego czeladnika. To jednak nie musi oznaczać końca rozwoju. Praca jako robotnik wykwalifikowany daje niezbędne doświadczenie zawodowe oraz wyrabia fach w ręku. Obuwnik ortopedyczny może starać się o zdobycie tytułu mistrza, który – poprzez specjalny egzamin – potwierdza zdolności zawodowe i zwiększa szanse na awans, lepsze stanowisko w zakładzie obuwniczym, na przykład jako brygadzista.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *