Press "Enter" to skip to content

Praca na stanowisku audytora – Pracuj jako audytor

Zanim podejmiesz decyzję, by zostać audytorem, zapoznaj się, w jaki sposób będziesz pracował. Audyty wymagają od Ciebie szczególnych predyspozycji intelektualnych i charakterologicznych. To zajęcie dla wykwalifikowanych pracowników. W jaki sposób pracuje audytor oraz jak możesz rozwijać się zawodowo.

Audytor –  Czym będziesz się zajmował?

Zasadniczo przeprowadzaniem audytów. Kontroli podmiotów, instytucji i przedsiębiorstw. Taka kontrola może być zróżnicowana w zależności od tego, kogo będziesz audytował. Przeważnie jednak firma wymagać będzie od Ciebie specjalizacji z danego obszaru do kontrolowania. Mogą być to finanse, może być przestrzeganie norm ISO albo procedur ustawowych. Dlatego tak ważna jest wiedza i umiejętności.

Audytor wewnętrzny  i zewnętrzny

Swoją pracę możesz wykonywać na dwóch rodzajach stanowisk. Zewnętrzny audytor to taki, który wykonuje pracę na zlecenie. Jesteś wtedy pracownikiem firmy zajmującej się audytami. Inne podmioty zamawiają u Ciebie przeprowadzenie kontroli. Może być to własna inicjatywa przedsiębiorstwa, wykonanie obowiązku ustawowego albo efekt nakazu sądowego. Jako wewnętrzny audytor, jesteś po prostu zobowiązany do stałej kontroli firmy, w której pracujesz. Przekazujesz kierownictwu wiedzę o stanie przedsiębiorstwa i popełnionych błędach.

Audytor – Przykładowy audyt

Przeważnie dzieli się na trzy zasadnicze etapy. Pierwszym jest spotkanie otwierające. Przeprowadzasz rozmowę z kierownictwem firmy, informujesz o celu i rodzaju przeprowadzanego audytu. Masz już w ręku napisany plan audytu, w którym wykazujesz którym obszarom działalności przedsiębiorstwa będziesz się przyglądał.  Następnie ten plan realizujesz. Oczywiście jego dokładny przebieg zależy od kontrolowanego podmiotu. Oraz materii. Jeśli pracujesz dla jednostki certyfikującej, posiadasz specjalny kod branżowy. W takim wypadku audytować możesz tylko te podmioty, które swoją działalnością są z tym kodem zgodne. Dzień pracy kończy się spotkaniem zamykającym. Następuje podsumowanie audytu, a Ty musisz sporządzić szczegółowy raport. Jest on do wiadomości kontrolowanego podmiotu oraz ewentualnie sądu lub urzędu.

Audytor – Warunki pracy

Musisz wiedzieć, że nie ma w tej pracy miejsca na nudę. Jesteś często w ruchu, ciągle masz coś do zrobienia. Musisz nastawić się częste dojazdy. Audytujesz dany typ działalności, a nie obszar geograficzny. Dlatego niekiedy musisz wyjechać nawet na kilka dni. Nieco inaczej wygląda praca audytora wewnętrznego. Pracujesz stacjonarnie i kilka razy do roku musisz przeprowadzić audyt w całym przedsiębiorstwie. Lub tylko w wybranych komórkach.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *