Press "Enter" to skip to content

Wymagania zawodowe w pracy jako strażnik graniczny – Jak zostać strażnikiem granicznym?

Praca w Straży Granicznej to zajęcie dla odpowiedzialnych i odpowiednio przygotowanych osób. Sprawdź co należy zrobić by pracować jako strażnik graniczny. Kandydatów przygotowuje sama Straż, ale mimo to musisz spełniać pewne konkretne wstępne wymogi. A mianowicie jako strażnik graniczny:

  • musisz być osobą pełnoletnią, zdolną do korzystania z pełni praw publicznych,
  • nie możesz być osobą karaną, szczególnie za przestępstwa skarbowe,
  • musisz mieć przynajmniej średnie wykształcenie, może być zawodowe,
  • Twój stosunek do służby wojskowego musi być uregulowany – nie dotyczy to absolwentów studiów wyższych oraz kobiet,
  • musisz być osobą o nieposzlakowanej opinii, zdolną fizycznie i psychicznie do pełnienia takiej służby,
  • musisz potrafić się podporządkować, zachowywać tajemnice, zwłaszcza te określone w prawie jako informacje niejawne.

Jeśli spełniasz te wymogi to już pewien kamień milowy na drodze do sukcesu. Teraz musisz po prostu poddać się weryfikacji i procedurom rekrutacyjnym.

Strażnik graniczny – Rekrutacja na strażnika granicznego

Nabory i rekrutację prowadzą poszczególne oddziały Straży Granicznej. A także ośrodki szkolenia, takie jak Centralny w Koszalinie lub centra szkolenia w Kętrzynie, lub Lubaniu. Rekrutacja jest kilkuetapowa i dość drobiazgowa.

Strażnik graniczny – Etap pierwszy

Złożywszy podanie zaopatrzone we wszystkie niezbędne dokumenty, rozpoczynasz pierwszy etap rekrutacji do Straży Granicznej. Zaczyna się on wstępną rozmową, podczas której komisja ocenia Twoje zdolności interpersonalne. Na podstawie Twojego zachowania, sposobu wysławiania się i odpowiadania na pytania, ocenia czy rozumiesz ideę pracy w Straży Granicznej, potrafisz się podporządkować i być lojalnym. Wiedz, że wszystko, co na swój temat oświadczyć (np. kwestia niekaralności) będzie drobiazgowo weryfikowane. Następnie czekają Cię badania i testy psychologiczne mające na celu wykluczenie u Ciebie ewentualnych przeciwwskazań. Jednym z badań jest podłączenie do wariografu. Oprócz ducha, badane będzie też Twoje ciało. Specjalna komisja lekarska orzeknie, czy Twoja kondycja fizyczna i stan zdrowia pozwalają Ci na pracę w Straży. 

Strażnik graniczny – Drugi etap kwalifikacji

Drugi etap to głównie testy i próby dla kandydata. Czekać będzie Cię zarówno test pisemny z wiedzy ogólnej, znajomości języków obcych (zwłaszcza tych, które używane są w państwach z nami sąsiadującymi). Jak i seria prób sprawności fizycznej. Za to wszystko uzyskujesz punkty, a minimum 12 z nich uprawnia Cię do dalszej rekrutacji.

Strażnik graniczny – Szkolenie kursanta

Pozytywna ocena w pierwszym etapie i osiągnięcie minimum 12 kluczowych punktów w drugim sprawiają, że zostajesz przyjęty do służby w Straży w charakterze kursanta. Zostajesz wtedy delegowany na szkolenie podstawowe, które trwa trzy i pół miesiąca. Po tym czasie czeka Cię miesiąc praktyki w jednostce macierzystej oraz 3,5 miesiąca szkolenia podoficerskiego.  

 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *