Press "Enter" to skip to content

Broker ubezpieczeniowy a agent ubezpieczeniowy – Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Te dwa zawody mają podobną nazwę i mogą być ze sobą mylone. Musisz jednak wiedzieć, że choć obaj przedstawiciele zajmują się tematyką ubezpieczeń, nie reprezentują tych samych stron. Agent ubezpieczeniowym ma co prawda na celu pozyskiwać klientów, lecz pracuje dla towarzystw ubezpieczeniowych i ich interesy reprezentuje. Broker ubezpieczeniowy odwrotnie – jego szefem jest klient, który poszukuje ubezpieczenia i najkorzystniejszych warunków. Tym też zajmuje się broker i działa w interesie klienta, a nie ubezpieczalni.

Broker ubezpieczeniowy – Wykształcenie zawodowe

Nie ma formalnych wymogów dotyczących tego, jakie powinieneś mieć wykształcenie kierunkowe. Choć musi być ono minimum na poziomie średnim. Istotna jest wiedza na temat ubezpieczeń, psychologii biznesu oraz uwarunkowań prawnych. Mniej źródło, gdzie zdobyłeś tę wiedzę. Dobre przygotowanie dadzą Ci studia wyższe z tematyki prawnej, finansowej albo ekonomicznej. Możesz oczywiście kształcić się też sam. Obserwacja rynku, metody zdobywania klientów, analiza ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Pewne tendencje i praktyka takich towarzystw. Fachowa literatura oraz specjalne kursy. Wszystko to jest bardzo przydatne w tym zawodzie, a Twoje własne zaangażowanie jedynie może podnieść Twoje kwalifikacje i szanse na rynku pracy.

Broker ubezpieczeniowy – Wymagania wstępne

Wymagania, jakie stawia prawo, wobec kandydatów do zawodu brokera ubezpieczeniowego są raczej zwyczajowe. Musisz być osobą pełnoletnią o stałym miejscu zameldowania na terenie Polski. Nie możesz być pozbawiony zdolności do czynności prawnych ani skazany prawomocnym wyrokiem. Szczególnie tyczy się to przestępstw karno – skarbowych, przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów. Podobnie nieakceptowane jest składanie fałszywych oświadczeń w przeszłości. Oprócz tego musisz złożyć rękojmię oraz posiadać wykupioną policę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności brokera. By móc starać się uprawnienia brokera licencjonowanego musisz wcześniej przepracować minimum 2 lata w branży. Możesz pracować dla innych brokerów, firm finansowych albo towarzystw ubezpieczeniowych. Chodzi o doświadczenie. I o to, by było ono w miarę świeże. Wspomniane 2 lata pracy muszą przebiegać w ciągu ostatnich 8 lat przed dniem złożenia wniosku.

Broker ubezpieczeniowy – Zdobycie uprawnień

Najtrudniejszym momentem wydaje się jednak specjalny Egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Organizowany jest przez KNF dwukrotnie w ciągu roku. W komisji egzaminacyjnej zasiadają wydelegowani członkowie przez ministra zajmującego się finansami. Egzamin ma formę testową. Jego pomyślne zdanie to milowy krok na drodze do zostania brokerem ubezpieczeniowym. Jedyne, co jeszcze musisz zrobić to złożyć wniosek do Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Zostajesz wtedy umieszczony na liście specjalistów ubezpieczeniowych. Ta lista z kolei widnieje w regularnych Rozporządzeniach Ministra Finansów. Od tej pory możesz pracować na własną rękę.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *