Press "Enter" to skip to content

Czym będziesz się zajmował jako strażnik miejski?

Podstawowym Twoim zadaniem jako strażnik miejski jest pilnowanie przestrzegania porządku publicznego i bezpieczeństwa. Straż Miejska jest więc niejako organem pomocniczym wobec Policji lub nawet w pewnych okolicznościach straży pożarnej. Twój dzień pracy polegać będzie na patrolowaniu ulic miasta oraz interwencji w sytuacjach, gdy stwierdzisz naruszenie przepisów prawa. Szczególnie powinny interesować Cię próby dewastacji mienia publicznego lub prywatnego, odnajdywanie osób nietrzeźwych i nieprawidłowe parkowanie przez kierowców osobowych.

Strażnik miejski – Uprawnienia strażnika miejskiego

Straż Miejska to nie służba mundurowa, choć godna równego szacunku. Jesteś urzędnikiem państwowym, zdolnym wydawać decyzje administracyjne. To daje Ci pewne stosowane uprawnienia. Nie tylko dotyczące ubioru. Ale też w codziennej pracy w mieście. A więc z mocy swojego stanowiska możesz:

  • udzielać pouczeń lub zwracać uwagę,
  • legitymować każdego w uzasadnionych przypadkach,
  • ujmować osoby, które dopuszczają się przestępstw i wykroczeń, przede wszystkim przeciwko mieniu, bezpieczeństwo i życiu lub zdrowiu obywateli,
  • dokonywać przeszukań i kontroli osobistej, o ile masz uzasadnione podejrzenie, że masz do czynienia z przestępcą,
  • egzekwować przepisy ruchu drogowego – kontrola prawidłowości parkowania i przepustowości dróg,
  • dokonywać czynności wyjaśniających, spisywać notatki i przekazywać je na mocy dowodu sądowi,
  • nakładać mandaty.

W pewnych określonych sytuacjach także Twój mandat jest równoznaczny temu policyjnemu. Może on wynosić zazwyczaj do 500 zł i nakładać go możesz za prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia, nielegalne zgromadzenia publiczne, wyrzucanie niedozwolonych odpadów na śmietniki oraz nieprawidłowe parkowanie. W tym ostatnim wypadku masz prawo samochód unieruchomić albo usunąć, jeśli przeszkadza na przykład karetce pogotowia.

Strażnik miejski – Pozostałe obowiązki

Oprócz spisywania sprawców przestępstw i wykroczeń masz też obowiązek zabezpieczyć miejsce czynu. A także ustalić listę ewentualnych świadków. Twoje ustalenia z pewnością pomogą Policji i śledczym. Strażnicy miejscy aktywnie pomagają też w sytuacjach kryzysowych lub zagrożenia klęską żywiołową. Twoja praca przyda się więc przy zabezpieczaniu ulic przed skutkami, awarii, wybuchu, powodzi, pożaru, wichury. Oraz przy ewakuowaniu ludności. Niekiedy też strażnicy miejscy przyjmują rolę Policji w kontroli ruchu drogowego. W tym wypadku również masz prawo legitymować kierowców, sprawdzać, czy mają przy sobie obowiązkowe dokumenty. W wyjątkowych sytuacjach uczestniczyć będziesz też w konwojowaniu dokumentacji, pieniędzy, dzieł sztuki lub innych wartościowych przedmiotów.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *